Výtvarný obor

https://www.youtube.com/watch?v=Qw7ZNc1VRSM&ab_channel=ZU%C5%A0Habrmanova

Výtvarný obor poskytuje vzdělání žákům od 5 let v přípravném studiu a od 7 let do 99 let ve třech výtvarných specializacích. Pro talentované žáky je umožněno Rozšířené studium ve specializacích s vyšší časovou dotací. Pro zájemce z řad seniorů v září 2020 otevíráme Akademii pro seniory.

Hlavní obory

Výtvarná tvorba - všeobecná výtvarná průprava: kresba, malba, grafika, modelování...

Umělecké řezbářství - práce se dřevem, reliéfy, intarzie, sochy...

Fotografie a animace - základy fotografování, úpravy fotografií...

Výuka probíhá 1x týdně 3 vyučovací hodiny. Pro žáky mladší 7 let jsou to 2 vyučovací hodiny 1x týdně.

Studium pro dospělé je určeno zájemcům starším 18ti let. Tito žáci si vytvářejí na základě dohody s učitelem individuální studijní plán. Mohou se hlásit do Výtvarné tvorba nebo na Umělecké řezbářství.

Rozšířené studium pro talentované žáky:

  • Kresba a malba podle modelu, příprava na talentové zkoušky
  • Textilní tvorba a design
  • Počítačová grafika a 3D modelování

Akademie pro seniory:

  • Linoryt
  • Malba
  • Keramika
  • Řezbářství

Od r. 2008 funguje na podporu činnosti výtvarného oboru Spolek Výtvarka při ZUŠ Habrmanova. Pomáhá zajišťovat exkurze pro žáky, podílí se na vernisážích a jiných akcích. Spolek sdružuje učitele, rodiče a přátele výtvarného oboru školy.

Články k uplynulým akcím zde.

 

 

Další stránky oboru

Výtvarná tvorba
Fotografie a animace
Umělecké řezbářství
Kresba a malba podle modelu, příprava na TZK na SŠ a VŠ
Počítačová grafika a 3D modelování
Textilní a designová tvorba
Akademie pro seniory

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz