Výtvarný obor

https://www.youtube.com/watch?v=Qw7ZNc1VRSM&ab_channel=ZU%C5%A0Habrmanova

Výtvarný obor poskytuje vzdělání žákům od 5 let v přípravném studiu a od 7 let do 99 let ve třech výtvarných specializacích. Pro talentované žáky je umožněno Rozšířené studium ve specializacích s vyšší časovou dotací. Pro zájemce z řad seniorů v září 2020 otevíráme Akademii pro seniory.

Hlavní obory

Výtvarná tvorba - všeobecná výtvarná průprava: kresba, malba, grafika, modelování...

Umělecké řezbářství - práce se dřevem, reliéfy, intarzie, sochy...

Fotografie a animace - základy fotografování, úpravy fotografií...

Výuka probíhá 1x týdně 3 vyučovací hodiny. Pro žáky mladší 7 let jsou to 2 vyučovací hodiny 1x týdně.

Studium pro dospělé je určeno zájemcům starším 18ti let. Tito žáci si vytvářejí na základě dohody s učitelem individuální studijní plán. Mohou se hlásit do Výtvarné tvorba nebo na Umělecké řezbářství.

Rozšířené studium pro talentované žáky:

  • Kresba a malba podle modelu, příprava na talentové zkoušky
  • Textilní tvorba a design
  • Počítačová grafika a 3D modelování
  • Klasické grafické techniky
  • Řezbářství - příprava na talentové zkoušky
  • Prostorová tvorba

Akademie pro seniory:

  • Linoryt
  • Keramika
  • Řezbářství

Od r. 2008 funguje na podporu činnosti výtvarného oboru Spolek Výtvarka při ZUŠ Habrmanova. Pomáhá zajišťovat exkurze pro žáky, podílí se na vernisážích a jiných akcích. Spolek sdružuje učitele, rodiče a přátele výtvarného oboru školy.

Rozvrh 2020-2021

 

Učebna 205

(2. patro)

Učebna 206

(2. patro)

Učebna S08

(suterén)

Učebna 202/29

(3. patro)

pondělí

13:30-15:55

7-8 let

I. Legnerová

13:30-15:55

9-11 let

L. Hypiusová

13:30-15:55

Fotografie a animace

K. Kvapilová

 

16.05-18.30

11-13 let

I. Legnerová

16:05-18:30

13-15 let

L. Hypiusová

16:10-19:20

Textilní a designová tvorba

K. Kvapilová

16:00-18.25.  Řezbářství Nepasický

úterý

13:30-15:55

8-10 let

I. Legnerová

14:00-16:25

10-12 let

L. Hypiusová

15:00-16:35

5-6 let

L. Haismanová

 

16:05-18.30

13-15 let

I. Legnerová

16:35-19:00

11-13 let

M. Řeháková

16:45-19:10

Dospělí

L. Haismanová

 

středa

13:30-15:55

8-10 let

L. Hypiusová

14:00-16:25

9-11 let

M. Řeháková

14:20-15:55

5-6 let

K. Kvapilová

 

16:10-19:20

Kresba podle modelu

L. Haismanová

16:35-19:00

11-13 let

M. Řeháková

16:10-19:20

Fotografie a 3d modelování

K. Kvapilová

 

čtvrtek

14:00-16:25

9-11 let

I. Legnerová

14:00-16:25

7-8 let

M. Řeháková

14:20-15:55

5-6 let

L. Haismanová

 

 

16:35-19:00

14-18 let

M. Řeháková

16:30-18:55

Fotografie a animace

L. Haismanová

16:00-18.25J.  Řezbářství Nepasický

pátek

13:30-15:55

10-11 let

I. Legnerová

13:30-15:55

8-10 let

M. Řeháková

13:30-15:55

7-8 let

L. Haismanová

 

16:05-18:30

 14-18 let

I. Legnerová

16:05-18:30

11-13 let

M. Řeháková

16:05-18:30

Fotografie a animace

L. Haismanová

 

Články k uplynulým akcím zde.

 

 

Další stránky oboru

Výtvarná tvorba
Fotografie a animace
Umělecké řezbářství
Akademie pro seniory
Kresba a malba podle modelu, příprava na TZK na SŠ a VŠ
Textilní a designová tvorba
Grafika - klasické techniky
Počítačová grafika a 3D modelování
Prostorová tvorba
Řezbářství - příprava na SŠ a VŠ

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz