Sólový zpěv

Motto: Zpívat není těžké a naučit se to může každý!

            I když pěvecká hlasová výchova vyžaduje velmi  individuální  přístup ke každému žáku, od 4. ročníku I.stupně se vedle hlavního předmětu budete učit i kolektivní spolupráci v hodinách komorního zpěvu. Ve skupinkách po dvou až osmi se můžete podílet na nastudování různých hudebně-dramatických projektů, které bývají velmi populární. Diskutovat o umění se naučíte při interpretačních dílnách a seminářích mezi sebou, ale i na seminářích pro pedagogy pěvecké hlasové výchovy. Budete se umět  prezentovat, budete zvládat své tělo, svůj tón, rozlišovat kvalitu pěveckého výkonu, upevníte svůj umělecký vkus a postoje k diktátu médií. Umožníme Vám veřejná vystoupení, spolupráci napříč všemi obory školy, ale i účinkování na soutěžích různých úrovní dle vašich možností. Vás - nesporné talenty - připravíme k přijímacím zkouškám na pěvecká oddělení konzervatoří i středních pedagogických škol. Studium I. stupně ZUŠ ukončíte přibližně jako patnáctiletí v 7. ročníku svým absolventským koncertem .
            Návazné  studium  II. stupně zpravidla probíhá v období fyzického i psychického dozrávání osobnosti, hlas se usazuje, základní návyky jsou zvládnuty a studenti v tomto období už mají jasnou představu o tom, čemu se chtějí věnovat a zda-li k tomu mají dispozice.  Studium bývá neporovnatelně hlubší:  budete umět samostatně pracovat s korepetitorem a můžete  se seznamovat  s repertoárem značně širším - písněmi všech historických období až po  vyšší populár současných autorů. Budete-li chtít, uplatníte se  jako sólisté rockových kapel, jazzových orchestrů, divadel, pěveckých sborů nebo např. Dětské opery Praha jako mnozí jiní.  
            Jste tzv. starší začátečník? Opusťte všechny původní představy zvukového ideálu a začněte u sebe. Jakmile se naučíte ovládat svůj hlas, můžete okusit  později i techniku zpívání na mikrofon.  
            Jste  potencionální uchazeč o studium hudební výchovy na pedagogické fakultě,  chcete se stát pěveckým profesionálem? Nebo jen zpěv milujete? Nejprve projdete etapou postavení "nástroje", tedy základním hlasovým výcvikem - osvojením návyků nutných  ke zdravému zpěvu a napravováním  usazených vad.  Repertoár si vyberete sami nebo vám rádi poradíme. Absolventský koncert ve IV. ročníku zakončí vaše   studium.
            Helena Matyášová

  

 Prezentaci stahujte zde.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 38

"Jablko nepadá daleko od stromu!"

KONCERT RODIN pěvecké třídy, 26.06.2019 Koncertní sál ZUŠ HK, Habrmanova

vloženo 27. 6. 2019

Koncert GENERACÍ po XXI.

3.června 2019-Koncert GENERACÍ už XXI.

vloženo 6. 6. 2019

Projektový den zpěváků v divadle Drak

17.5.2019 zpěváci naší školy strávili projektový den v divadle Drak v Hradci Králové

vloženo 17. 5. 2019

Komunitní setkání s písničkou v Centru sociální pomoci a služeb Harmonie II.

10.dubna 2019 se nejmladší zpěváci ZUŠ Hradec Králové Habrmanova opět setkali s obyvateli CSPS Harmonie II.

vloženo 13. 4. 2019

1.dubna 2019 se v ZUŠ HK, Habrmanova zpívalo.

1.dubna 2019 se konala Aprílová soutěž nejmladších zpěváků z pěvecké třídy pí. uč. Heleny Matyášové.

vloženo 13. 4. 2019

Zpíváme koledy pro babičky a dědečky

18.12.2018, Centrum sociální pomoci a služeb, Harmonie II., Hradec Králové

vloženo 18. 12. 2018


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 38
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz