Akordeon

Předmět je určen dětem od sedmi let. Během studia se žáci seznámí se skladbami nejrůznějších žánrů a stylů - od baroka až po skladby současné doby, včetně bohatého výběru z lidové tvorby.

Již od třetího ročníku prvního cyklu studia navštěvují žáci komorní hru, v jejímž průběhu se setkávají s ostatními akordeonisty, zpěváky i hráči na jiné nástroje z řad hudebních oddělení ZUŠ Habrmanova. Společná hra obohacuje všechny zúčastněné a učí je vzájemnému respektu, ohledům i týmové práci na jednom projektu.

Akordeon má jako velmi univerzální vícehlasý nástroj v hudebním životě své nezastupitelné místo. Žáci oboru se účastní koncertů a akcí školy, kde hrají samostatně i v souhře, a absolventi studia se uplatňují v nejrůznějších souborech a skupinách.

Prezentaci akordeonu stahujte zde.
Vyučující v oddělení:

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz