Fotografie a animace

     Od začátku letošního školního roku funguje ve výtvarném oboru nové studijní zaměření Fotografie a animace. Studenti tohoto zaměření se formou hry učí vnímat světlo, pracovat s ním a zaznamenávat ho fotografickou cestou. Své znalosti následně uplatňují při vytváření plošných a prostorových animací v programu Corel Videostudio. Žáci jsou vedeni k vlastní osobitosti.© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz