Taneční obor

V přípravné taneční výchově se děti naučí za pomoci moderních metod a pomůcek novým pohybovým dovednostem. Výuka probíhá formou hry. Děti se učí ovládat správné držení těla, koordinaci, prostorové a hudební cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla, učí se pracovat s dechem. Taneční výchova je základ pro všechny pohybové aktivity.
Dále se studium dělí na 1.-7. ročník I. stupně a 1.- 4. ročník II. stupně. V 1. a 2. ročníku se vyučuje taneční průprava. Rozvíjí správné držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace.
Od 3. ročníku se vyučuje současný tanec, který rozvíjí taneční projev žáků, prohlubuje jejich prostorové a hudební cítění, uvolňuje jejich tvořivé schopnosti, hledá pohyb pro vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů.
Klasická taneční technika rozvíjí taneční techniku žáků, upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni vytrvalosti a vůli.
Lidový tanec učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance.
Na II. stupni se vyučuje současný, lidový a klasický tanec. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 15

Zuzana Herálecká míří na konzervatoř

Talentovaná tanečnice uspěla v přijímacím řízení

vloženo 9. 6. 2020

Baletní mládí s naší účastí

Tanečnice Z.Herálecká soutěžila v Praze

vloženo 25. 10. 2019

CESTY ANDĚLŮ

Závěrečné vystoupení tanečního oboru

vloženo 17. 6. 2019

Vyběhněme proti násilí 2019

Vystoupení žáků tanečního oboru na IV. ročníku nadačního běhu Vyběhněme proti násilí 2019

vloženo 2. 5. 2019

Taneční Galavečer

Taneční obor na zájezdu do Police nad Metují

vloženo 30. 4. 2019

Arabeska

Tanečnice soutěžily v městě perníku

vloženo 15. 4. 2019


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 15
© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz