Hudební nauka

Webové stránky hudební nauky.

 

Předmět hudební nauka je určen všem žákům navštěvující hudební obor naší školy. Probíhá formou kolektivní výuky jednu hodinu týdně. Patří mezi povinné předměty hudebního oboru. Délka studia je sedmiletá, řídí se podle učebních plánů. V rámci hudební nauky jsou využívány moderní metody a osobní přístup vyučujícího. Zastoupená je hudební teorie, intonace a rytmus, dějiny hudby, poslech i hudebně-pohybová výchova. V rámci hudební nauky jsou hlouběji rozvíjeny intonační a rytmické schopnosti, hudební cítění žáků s ohledem na jejich praktické využití v hudební praxi. Pomocí nejnovějších alternativních metod výuky jsou rozvíjeny kognitivní, psychomotorické a emotivní schopnosti žáků, dále je kladen důraz na individuální rozvoj vlastní kreativity a spontaneity. Výuka je účelně podporována řadou didaktických pomůcek a odborných publikací.

 

Přípravná hudební výchova

     Přípravné studium je určeno dětem ve věku 5 - 7 let a je dvouleté. Cílem přípravně - hudební výchovy je, seznámit děti nenásilnou formou tj. prostřednictvím záměrně řízené hry - se světem hudby. Pomocí prostředků hudby, pohybu, slova a výtvarného ztvárnění vytvářet u dětí základy všestranného rozvoje, hudebního cítění a pohybových schopností. Děti si osvojují základy hudební teorie, rozvíjejí svou hudebnost, rytmické i sluchové dovednosti. Prostřednictvím "ukázkových hodin" ve výuce se důvěrněji seznamují s jednotlivými nástroji. Nechybí ani třída vybavená vhodnými komponenty, které jsou přizpůsobeny věku dětí a potřebám výuky. Takto vybavená třída působí neformálně a barevně tak, že se každý malý človíček cítí příjemně a přirozeně.

 

Mgr. Jana Fikarová
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7

Není nutno nezpívat

Podpořme akci a poděkujme společným zpěvem!

vloženo 24. 3. 2020

Hudební křížovka pro dlouhou chvíli - tentokrát jinak

Tvoříme (a učíme se) i doma aneb nepovinný úkol pro všechny šikovné hudebníky - za jedničku s hvězdičkou

vloženo 23. 3. 2020

Fagotové odpoledne v HN

vloženo 29. 2. 2020

Poznáváme naši školu - tentokrát BICÍ, BICÍ, BICÍ!

Další výprava žáků 1.ročníku za poznáním ZUŠ Habrmanova...

vloženo 23. 2. 2020

ZUŠ Habrmanova DĚTEM

V rámci projektu ZUŠ OPEN jsme přivítali v naší škole děti z mateřských škol

vloženo 31. 5. 2019


[1] 2 3 4 5 6 7
© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz