Vyučující v oddělení

Mgr. Fikarová Jana

Mgr. Fikarová Jana

hra na klavír, přípravná hudební výchova, korepetice
Mgr.  Rademacherová Jana

Mgr. Rademacherová Jana

zástupkyně ředitele pro taneční obor, dechové oddělení, smyčcové oddělení, kytarové oddělení a hudební nauku
 Steinerová Jindřiška

Steinerová Jindřiška

hra na housle, hudební nauka
 Štarhová Jaroslava

Štarhová Jaroslava

hra na akordeon, hra na elektrické klávesové nástroje, hudební nauka
Mgr. Vespalcová Lenka

Mgr. Vespalcová Lenka

hudební nauka

Nejnovější články oddělení