Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

Výuka probíhá v tématických projektech.

V rámci projektu se žáci seznamují s tématem do hloubky, zkoumají jej z různých úhlů pohledu a rozšiřují si přitom vědomosti nejen z výtvarného oboru. Během roku se v projektu uplatňují různé techniky výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, modelování, kombinování technik a materiálů... Většinou žáci pracují individuálně, někdy ve skupinkách, jindy je celá práce podřízena kolektivnímu výsledku. Žáci se tak učí nejen individuálně hledat originální řešení a samostatně se rozhodovat, ale učí se také spolupráci a odpovědnosti za výsledek celku.

Cílem výtvarné průpravy není pouze vytváření konkrétních prací, ale především rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, poznávání kulturních a uměleckých hodnot a vyvolávat v žácích zájem vést s těmito hodnotami dialog.

Během roku jsou práce žáků prezentovány na výstavách a na výtvarných soutěžích.

Seznam výstav v tomto roce.

Spolek Výtvarka je sdružení učitelů, rodičů a přátel školy na pomoc organizování výstav a exkurzí pro žáky.

 
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 39

Nové výtvarné obory se rozjíždějí: Počítačová grafika a Textilní tvorba

Obory Počítačoá grafika a 3D modelování a Textilní tvorba a design jsou od září novou nabídkou pro talentované žáky. Podívejte se s námi, co už umí.

vloženo 9. 10. 2020

Imprese nebo exprese?

vloženo 1. 10. 2020

Umělecká akademie pro seniory

vloženo 4. 9. 2020

Absolventi vystavují

Výstava absolventských prací v galerii Magnet, tentokrát trochu jinak.

vloženo 11. 6. 2020

Pohádky Boženy Němcové

Gratulujeme

vloženo 5. 5. 2020


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 39
© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz