Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

Výuka probíhá v tématických projektech.

V rámci projektu se žáci seznamují s tématem do hloubky, zkoumají jej z různých úhlů pohledu a rozšiřují si přitom vědomosti nejen z výtvarného oboru. Během roku se v projektu uplatňují různé techniky výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, modelování, kombinování technik a materiálů... Většinou žáci pracují individuálně, někdy ve skupinkách, jindy je celá práce podřízena kolektivnímu výsledku. Žáci se tak učí nejen individuálně hledat originální řešení a samostatně se rozhodovat, ale učí se také spolupráci a odpovědnosti za výsledek celku.

Cílem výtvarné průpravy není pouze vytváření konkrétních prací, ale především rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, poznávání kulturních a uměleckých hodnot a vyvolávat v žácích zájem vést s těmito hodnotami dialog.

Během roku jsou práce žáků prezentovány na výstavách a na výtvarných soutěžích.

Seznam výstav v tomto roce.

Spolek Výtvarka je sdružení učitelů, rodičů a přátel školy na pomoc organizování výstav a exkurzí pro žáky.

 
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 40

Sobotní sousedská

Výtvarné dílny a Little Company v Sukových sadech

vloženo 20. 9. 2021

Výstava v Knihovně města HK

Kresby, malby, textilní artefakty a výsledky 3D modelování nyní v knihovně města ve Wonkově ulici.

vloženo 3. 9. 2021

Výstava v knihovně města

Hned 2. září se chystá instalace výstavy v KMHK. Potrvá do 26. října 2021

vloženo 15. 8. 2021

Kosmické jaro

Bára Hůzová získala první místo ve výtvarné soutěži o cenu Františka Kupky.

vloženo 1. 7. 2021

Výstava na Náměstí 28. října

Výstava u OD Tesco 8.6.2021-17.6.2021 bude mít v sobotu 12.6. Velký den!

vloženo 10. 6. 2021

Z onlinu do plenéru

Výtvarný obor v době karanténních opatření nezmizel.

vloženo 4. 6. 2021


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 40
© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz