Umělecké řezbářství

      V učebním předmětu umělecké řezbářství se žáci seznamují se zpracováním dřeva skulptivním způsobem, což je  ubírání hmoty z kompaktní suroviny pomoci ostrých nástrojů.

      K naši práci používáme především dřevo lipové, ale žáci si mohou vyzkoušet také dřevo ořechové, topolové, dubové nebo mahagonové. Kromě seznamování se s nástroji na zpracování dřeva se žáci také seznamují s různými druhy řezbářských výrobků. Zprvu si tedy vyzkouší vyrobit díla jednodušší spíše reliéfní nebo užitkové, jako jsou lžíce, miska nebo náušnice a n&aa cute;sledně díla složitější jako sošky, vysoký reliéf nebo intarzie. Každému žákovi se tedy naskytne možnost pracovat s ušlechtilým živým materiálem,  naučí se vést dláto do čistého řezu a s postupným odřezáváním kulatých hoblin zakoušet pocit mírné nejistoty při postupném odhalování tvaru z dřevěného masívu. K tomu, aby jejich úsilí bylo odměněno úspěchem jim dopomáhá kvalifikovaný vyučující.

Zde ke shlédnutí video:

https://www.youtube.com/watch?v=0lwGiUcfhmw

 
Vyučující v oddělení:

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz