Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

Výuka probíhá v tématických projektech.

V rámci projektu se žáci seznamují s tématem do hloubky, zkoumají jej z různých úhlů pohledu a rozšiřují si přitom vědomosti nejen z výtvarného oboru. Během roku se v projektu uplatňují různé techniky výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, modelování, kombinování technik a materiálů... Většinou žáci pracují individuálně, někdy ve skupinkách, jindy je celá práce podřízena kolektivnímu výsledku. Žáci se tak učí nejen individuálně hledat originální řešení a samostatně se rozhodovat, ale učí se také spolupráci a odpovědnosti za výsledek celku.

Cílem výtvarné průpravy není pouze vytváření konkrétních prací, ale především rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, poznávání kulturních a uměleckých hodnot a vyvolávat v žácích zájem vést s těmito hodnotami dialog.

Během roku jsou práce žáků prezentovány na výstavách a na výtvarných soutěžích.

Seznam výstav v tomto roce.

Spolek Výtvarka je sdružení učitelů, rodičů a přátel školy na pomoc organizování výstav a exkurzí pro žáky.

 
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 39

Pohádky Boženy Němcové

Gratulujeme

vloženo 5. 5. 2020

Kdo jsi? Komunikace uměním

Česko polský eTwinningový projekt

vloženo 8. 4. 2020

Výtvarná soutěž

Nakreslete, namalujte nebo přímo vytvořte a vyfoťte ochrannou masku nebo jiné ochranné pomůcky proti COVID-19. Uzávěrka 27.3.2020

vloženo 21. 3. 2020

Jarní výstava

v Infocentru

vloženo 28. 2. 2020

Petr Sís a Bořek Šípek

Výtvarný obor informuje o cestě za uměním…

vloženo 21. 1. 2020


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 39
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz