Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

Výuka probíhá v tématických projektech.

V rámci projektu se žáci seznamují s tématem do hloubky, zkoumají jej z různých úhlů pohledu a rozšiřují si přitom vědomosti nejen z výtvarného oboru. Během roku se v projektu uplatňují různé techniky výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, modelování, kombinování technik a materiálů... Většinou žáci pracují individuálně, někdy ve skupinkách, jindy je celá práce podřízena kolektivnímu výsledku. Žáci se tak učí nejen individuálně hledat originální řešení a samostatně se rozhodovat, ale učí se také spolupráci a odpovědnosti za výsledek celku.

Cílem výtvarné průpravy není pouze vytváření konkrétních prací, ale především rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, poznávání kulturních a uměleckých hodnot a vyvolávat v žácích zájem vést s těmito hodnotami dialog.

Během roku jsou práce žáků prezentovány na výstavách a na výtvarných soutěžích.

Seznam výstav v tomto roce.

Spolek Výtvarka je sdružení učitelů, rodičů a přátel školy na pomoc organizování výstav a exkurzí pro žáky.

 
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 33

Výtvarný salon královských měst ocenil naše žáky

Podpořit naše laureáty můžete i vy v internetovém hlasování!

vloženo 12. 9. 2018

Výlet do planetária

vloženo 29. 5. 2018

„UČÍME SE OD FAUVISTŮ“ A „MAPY.CZ“

V galerii Magnet ve druhém patře školy jsou do konce května k vidění malby a fotografie.

vloženo 18. 5. 2018

Cesta za uměním

Žáci z výtvarky ZUŠ Habrmanova se seznámili s největšími čínskými malíři a galeristou Zdeňkem Sklenářem.

vloženo 2. 5. 2018

Všechny „Cesty“ vedou do galerie

Začala výstava celoročního projektu výtvarného oboru. K vidění do 10.5. v galerii U Přívozu SVKHK

vloženo 26. 4. 2018


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 33
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz