Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

Výuka probíhá v tématických projektech. Na jeden rok je obvykle jedno téma, letos je to RENESANCE.

V rámci projektu se žáci seznamují s tématem do hloubky, zkoumají jej z různých úhlů pohledu a rozšiřují si přitom vědomosti nejen z výtvarného oboru. Během roku se v projektu uplatňují různé techniky výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, modelování, kombinování technik a materiálů... Většinou žáci pracují individuálně, někdy ve skupinkách , jindy je celá práce podřízena kolektivnímu výsledku. Žáci se tak učí nejen individuálně hledat originální řešení a samostatně se rozhodovat, ale učí se také spolupráci a odpovědnosti za výsledek celku.

Cílem výtvarné průpravy není pouze vytváření konkrétních prací, ale především rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, poznávání kulturních a uměleckých hodnot a vyvolávat v žácích zájem vést s těmito hodnotami dialog.

Během roku jsou práce žáků prezentovány na výstavách a na výtvarných soutěžích.

Seznam výstav v tomto roce zde.

 

Náhled minulých projektů:

Civilizace a příroda 2011/2012 stahujte zde.

Fantasy 2010/2011 stahujte zde.

Nový svět 2009/10 stahujte zde.

Živočich 2008/09 stahujte zde.

Jiná krajina 2007/08 stahujte zde.

Etruskové 2006/07 stahujte zde.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 31

Krajina

Galerie Magnet II. patro

vloženo 3. 11. 2017

Cesta za uměním do Veletržního paláce

V sobotu 21. 10. 2017 se výtvarný obor vydal na „cestu za uměním“ do Veletržního paláce Národní galerie.

vloženo 24. 10. 2017

Výtvarníci s Lékaři bez hranic

Kresebná reportáž ze setkání s Lékaři bez hranic.

vloženo 17. 10. 2017

Celostátní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ

Z celostátní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ jsme si odvezli zlaté, stříbrné a bronzové pásmo a několik čestných uznání.

vloženo 17. 10. 2017

Olejomalba

výtvarná dílna

vloženo 9. 10. 2017

Křest knihy

Křest knihy básní a říkadel, k nimž dělaly ilustrace naši žáci proběhl v pátek.

vloženo 6. 10. 2017


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 31
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz