Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

Výuka probíhá v tématických projektech. Na jeden rok je obvykle jedno téma, letos je to RENESANCE.

V rámci projektu se žáci seznamují s tématem do hloubky, zkoumají jej z různých úhlů pohledu a rozšiřují si přitom vědomosti nejen z výtvarného oboru. Během roku se v projektu uplatňují různé techniky výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, modelování, kombinování technik a materiálů... Většinou žáci pracují individuálně, někdy ve skupinkách , jindy je celá práce podřízena kolektivnímu výsledku. Žáci se tak učí nejen individuálně hledat originální řešení a samostatně se rozhodovat, ale učí se také spolupráci a odpovědnosti za výsledek celku.

Cílem výtvarné průpravy není pouze vytváření konkrétních prací, ale především rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, poznávání kulturních a uměleckých hodnot a vyvolávat v žácích zájem vést s těmito hodnotami dialog.

Během roku jsou práce žáků prezentovány na výstavách a na výtvarných soutěžích.

Seznam výstav v tomto roce zde.

 

Náhled minulých projektů:

Civilizace a příroda 2011/2012 stahujte zde.

Fantasy 2010/2011 stahujte zde.

Nový svět 2009/10 stahujte zde.

Živočich 2008/09 stahujte zde.

Jiná krajina 2007/08 stahujte zde.

Etruskové 2006/07 stahujte zde.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 30

Začala Absolventská výstava

Kresby, malby, grafiky, keramiky a objekty doplňuje dokumentace o vzniku díla.

vloženo 17. 6. 2017

Exkurze výtvarky na Skálu a Deacona

František Skála ve Valdštejnské jízdárně se stal hitem pro žáky výtvarného oboru.

vloženo 5. 6. 2017

ZUŠ Open v Knihovně města s Vámi

ZUŠ Open – celostátní projekt pod záštitou Magdaleny Kožené, kdy ZUŠky opouštějí zdi své školy a míří mezi lidi, byla akce více než zdařilá, místy fantastická, místy dramatická, ale především přátelská.

vloženo 31. 5. 2017

Úspěch výtvarníků v krajské soutěži ZUŠ

Zlatá, stříbrná a bronzová pásma pro žáky a učitele výtvarného oboru.

vloženo 26. 5. 2017

Labyrinty v galerii Magnet

vloženo 24. 5. 2017


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 30
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz