Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

Výuka probíhá v tématických projektech.

V rámci projektu se žáci seznamují s tématem do hloubky, zkoumají jej z různých úhlů pohledu a rozšiřují si přitom vědomosti nejen z výtvarného oboru. Během roku se v projektu uplatňují různé techniky výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, modelování, kombinování technik a materiálů... Většinou žáci pracují individuálně, někdy ve skupinkách, jindy je celá práce podřízena kolektivnímu výsledku. Žáci se tak učí nejen individuálně hledat originální řešení a samostatně se rozhodovat, ale učí se také spolupráci a odpovědnosti za výsledek celku.

Cílem výtvarné průpravy není pouze vytváření konkrétních prací, ale především rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, poznávání kulturních a uměleckých hodnot a vyvolávat v žácích zájem vést s těmito hodnotami dialog.

Během roku jsou práce žáků prezentovány na výstavách a na výtvarných soutěžích.

Seznam výstav v tomto roce.

Spolek Výtvarka je sdružení učitelů, rodičů a přátel školy na pomoc organizování výstav a exkurzí pro žáky.

 
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 39

Absolventi vystavují

Výstava absolventských prací v galerii Magnet, tentokrát trochu jinak.

vloženo 11. 6. 2020

Pohádky Boženy Němcové

Gratulujeme

vloženo 5. 5. 2020

Kdo jsi? Komunikace uměním

Česko polský eTwinningový projekt

vloženo 8. 4. 2020

Výtvarná soutěž

Nakreslete, namalujte nebo přímo vytvořte a vyfoťte ochrannou masku nebo jiné ochranné pomůcky proti COVID-19. Uzávěrka 27.3.2020

vloženo 21. 3. 2020

Jarní výstava

v Infocentru

vloženo 28. 2. 2020


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 39
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz