Mgr. Fikarová Jana

Mgr. Fikarová Jana

Pozice: hra na klavír, korepetice taneční obor

E-mail:

Telefon: +420495533420, 608266400


…v okamžiku, kdy Vás opouští dech i slova, ztište svůj vnitřní hlas, nechte sebou prostoupit víru, touhu pokory, cit a souznění…ztište svůj hlas, protože k Vám sestupuje dar nebeského, světelného království…přišla se Vás dotknout HUDBA… Je absolventkou PdF Univerzity Hradec Králové – obor učitelství pro střední školy se specializací hudební výchova – matematika (hra na klavír – doc. M. Chrobák, zpěv – MgA. J. Kyselák, hudební pedagogika – doc. PhDr. E. Jenčková Csc, základy hry na varhany – PhDr. F.Vaníček PhD., st. zkouška – hudební výchova, matematika, psychologie, pedagogika. Titul: Mgr.) Od roku 1983 – 1994 navštěvovala ZUŠ v Havlíčkově Brodě (klavír – B. Skálová, zpěv – K. Jevdokimovová). V září 2005 začala studovat Konzervatoř - Teplice v Čechách – obor klavír (MgA. M. Mikula). Během studia na ZUŠ a PdF Univerzity HK úspěšně absolvovala řadu klavírních soutěží a účastnila se klavírních seminářů. Do ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové nastoupila v r. 1999, kde působí jako učitelka hry na klavír, hudební nauky a přípravných oddělení. Od letošního školního roku vykonává funkci vedoucí – oddělení hudební nauky. Spolupracovala s Českým chlapeckým sborem Boni Pueri jako sbormistryně, korepetitor a pedagog hudební teorie a intonace ( 2000 – 2005). V současné době vyučuje na Univerzitě HK – obor Muzikoterapie. Je studentkou 2. ročníku Hudební fakulty JAMU MC – obor klavír u doc. Aleny Vlasákové. Pořádá samostatné odborné přednášky a zážitkové semináře v rámci NIDV. Několik let je aktivním členem České Orffovy společnosti. Pravidelně navštěvuje kurzy Muzikoterapie u PhDr. Mariny Stejskalové Csc. Od září 2005 spolupracuje s relaxačním centrem – Abeceda Poznání HK jako lektor.

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz