Hainová Eva

Hainová Eva

Pozice: učitelka dechových nástrojů, hudební nauka

E-mail:


Vyrůstala v hudebně-kantorské rodině. Svoji hudební dráhu nastoupila v šesti letech, kdy se začala učit hře na housle u své matky. Od devíti let navštěvovala LŠU (dnes ZUŠ) hru na klavír. Pro studium si ve čtrnácti letech vybrala dechový nástroj-hoboj. Studium na konzervatoři v Praze ukončila absolutoriem v roce 1975. V témž roce začala učit v LŠU v Chrudimi dřevěné dechové nástroje. Od roku 1980 působí v Hradci Králové, kde do roku 2014 byla členkou Filharmonie Hradec Králové, jako hráčka na hoboj a anglický roh. V ZUŠ Habrmanova /LŠU Gorkého/ v Hradci Králové vyučuje hru na dřevěné dechové nástroje (zobcová flétna, hoboj, klarinet, fagot, dechové komorní soubory) od roku 1980. V průběhu své pedagogické praxe pracovala v uměleckých radách (školy, okresu a kraje), v soutěžních komisích a vedla vzdělávací kurzy pro učitelky mateřských škol v oblasti správného metodického postupu výuky hry na zobcovou flétnu a dechové techniky. Připravila několik žáků ke studiu na konzervatoře/ Praha, Pardubice/.

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz