Spolupráce s Českým svazem včelařů

vloženo 8. 4. 2020


Život včel, úly, včelaři, med a další včelí produkty se objevily v kresbách žáků Ivy Legnerové. Proč?
Na podzim loňského roku jsme byli předsedkyní komise pro práci s mládeží při Českém svazu včelařů přizváni ke spolupráci při tvorbě grafického zpracování nových materiálů, které budou sloužit k propagaci českého včelařství jak na našem území, tak i v zahraničí.  
Až to situace umožní, budou vybrané práce publikovány na webu, v časopisu, v různých propagačních brožurách a materiálech. Podle návrhů potisků starších žáků by se měla vyrábět trička s včelařskou tematikou.Těšíme se až uvidíme svou práci ve finální podobě.
 

 


© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz