Taneční obor

V přípravné taneční výchově se děti naučí za pomoci moderních metod a pomůcek novým pohybovým dovednostem. Výuka probíhá formou hry. Děti se učí ovládat správné držení těla, koordinaci, prostorové a hudební cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla, učí se pracovat s dechem. Taneční výchova je základ pro všechny pohybové aktivity.
Dále se studium dělí na 1.-7. ročník I. stupně a 1.- 4. ročník II. stupně. V 1. a 2. ročníku se vyučuje taneční průprava. Rozvíjí správné držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace.
Od 3. ročníku se vyučuje současný tanec, který rozvíjí taneční projev žáků, prohlubuje jejich prostorové a hudební cítění, uvolňuje jejich tvořivé schopnosti, hledá pohyb pro vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů.
Klasická taneční technika rozvíjí taneční techniku žáků, upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni vytrvalosti a vůli.
Lidový tanec učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance.
Na II. stupni se vyučuje současný, lidový a klasický tanec. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 13

Taneční rej ve Filharmonii

Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru opět naplnilo sál Filharmonie Hradec Králové

vloženo 29. 5. 2018

Tanečnice v soutěži zabodovaly!

vloženo 16. 3. 2018

Veřejné ukázkové hodiny v tanečním oboru

Pozvánka

vloženo 1. 12. 2017

Tančíme pro mateřské školy

Spolupráce s hudebním oborem na akci pro MŠ Sedmikráska - 23.11.2017

vloženo 1. 12. 2017

ZUŠ HABRMANOVA DĚTEM

V rámci projektu ZUŠ HABRMANOVA DĚTEM se v sále Filharmonie Hradec Králové dne 30.11. uskutečnilo představení s názvem GALERIE UMĚNÍ. Žáci druhého stupně královéhradeckých základních škol a gymnázií zde měli možnost nahlédnout do světa umění výtvarného, tanečního i hudebního. Představení totiž zábavnou formou přiblížilo dětem významná výtvarná díla jednotlivých historických epoch právě pomocí tanečního ztvárnění jednotlivých obrazů, jež bylo doplněno i dobovou hudbou. Příjemným osvěžením a sjednocujícím prvkem projektu byl i vtipný komentář, který nejen doplnil údaje o výtvarných dílech, ale i nenásilným způsobem seznámil s pravidly chování ve skutečné galerii. Věříme, že vystoupení všem příchozím nejen přineslo umělecký zážitek, ale také jeí pobavilo a snad i inspirovalo k návštěvě našich dalších koncertů, výstav a vystoupení!

vloženo 30. 11. 2017


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 13
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz