Taneční obor

V přípravné taneční výchově se děti naučí za pomoci moderních metod a pomůcek novým pohybovým dovednostem. Výuka probíhá formou hry. Děti se učí ovládat správné držení těla, koordinaci, prostorové a hudební cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla, učí se pracovat s dechem. Taneční výchova je základ pro všechny pohybové aktivity.
Dále se studium dělí na 1.-7. ročník I. stupně a 1.- 4. ročník II. stupně. V 1. a 2. ročníku se vyučuje taneční průprava. Rozvíjí správné držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace.
Od 3. ročníku se vyučuje současný tanec, který rozvíjí taneční projev žáků, prohlubuje jejich prostorové a hudební cítění, uvolňuje jejich tvořivé schopnosti, hledá pohyb pro vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů.
Klasická taneční technika rozvíjí taneční techniku žáků, upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni vytrvalosti a vůli.
Lidový tanec učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance.
Na II. stupni se vyučuje současný, lidový a klasický tanec. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 12

Vánoce s rodiči

Vánoční taneční hodiny plné smíchu a překvapení.

vloženo 19. 12. 2016

Roztančené Vánoce

Vánoční taneční vystoupení

vloženo 19. 12. 2016

Bouřlivý potlesk, oko nezůstalo suché...

Obrovský úspěch tanečního oboru - Černobílý svět

vloženo 10. 6. 2016

Černobílý svět

Závěrečné taneční vystoupení

vloženo 25. 5. 2016

Hradecká Odette s tanečnicemi z Habrmanky

Gratulujume tanečnícím

vloženo 25. 5. 2016

Soustředění tanečního oboru

Přípravy na závěrečné taneční vystoupení

vloženo 18. 5. 2016


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 12
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz