Hudební nauka

     Předmět hudební nauka je určen všem žákům navštěvující hudební obor naší školy. Probíhá formou kolektivní výuky jednu hodinu týdně. Patří mezi povinné předměty hudebního oboru. Délka studia je sedmiletá, řídí se podle učebních plánů. V rámci hudební nauky jsou využívány moderní metody a osobní přístup vyučujícího. Zastoupená je hudební teorie, intonace a rytmus, dějiny hudby, poslech i hudebně-pohybová výchova. V rámci hudební nauky jsou hlouběji rozvíjeny intonační a rytmické schopnosti, hudební cítění žáků s ohledem na jejich praktické využití v hudební praxi. Pomocí nejnovějších alternativních metod výuky jsou rozvíjeny kognitivní, psychomotorické a emotivní schopnosti žáků, dále je kladen důraz na individuální rozvoj vlastní kreativity a spontaneity. Výuka je účelně podporována řadou didaktických pomůcek a odborných publikací.

 

Přípravná hudební výchova

     Přípravné studium je určeno dětem ve věku 5 - 7 let a je dvouleté. Cílem přípravně - hudební výchovy je, seznámit děti nenásilnou formou tj. prostřednictvím záměrně řízené hry - se světem hudby. Pomocí prostředků hudby, pohybu, slova a výtvarného ztvárnění vytvářet u dětí základy všestranného rozvoje, hudebního cítění a pohybových schopností. Děti si osvojují základy hudební teorie, rozvíjejí svou hudebnost, rytmické i sluchové dovednosti. Prostřednictvím "ukázkových hodin" ve výuce se důvěrněji seznamují s jednotlivými nástroji. Nechybí ani třída vybavená vhodnými komponenty, které jsou přizpůsobeny věku dětí a potřebám výuky. Takto vybavená třída působí neformálně a barevně tak, že se každý malý človíček cítí příjemně a přirozeně.

 

Mgr. Jana Fikarová
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6

ZUŠ Habrmanova DĚTEM

V rámci projektu ZUŠ OPEN jsme přivítali v naší škole děti z mateřských škol

vloženo 31. 5. 2019

Kdopak by se rytmu bál?

Hudebně-naukové dílny s orffovskými nástroji

vloženo 1. 4. 2019

ZUŠ OPEN pro předškoláčky

Pohrát si a něco nového se naučit přišli v rámci projektu ZUŠ OPEN naši kamarádi z mateřských škol...

vloženo 24. 5. 2018

Roztančená GALERIE UMĚNÍ

vloženo 5. 6. 2017

středa 2.12.2015 Adventní zpívánky

žáčci PS 2 muzicírovali na předvánočních zpívánkách

vloženo 10. 12. 2015

"Den pro Vanesku ! "

Žáci oddělení populárního zpěvu a dechového oddělení Základní umělecké školy Habrmanova pomáhají!

vloženo 20. 5. 2015


[1] 2 3 4 5 6
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz