Sólový zpěv

Motto: Zpívat není těžké a naučit se to může každý!

            I když pěvecká hlasová výchova vyžaduje velmi  individuální  přístup ke každému žáku, od 4. ročníku I.stupně se vedle hlavního předmětu budete učit i kolektivní spolupráci v hodinách komorního zpěvu. Ve skupinkách po dvou až osmi se můžete podílet na nastudování různých hudebně-dramatických projektů, které bývají velmi populární. Diskutovat o umění se naučíte při interpretačních dílnách a seminářích mezi sebou, ale i na seminářích pro pedagogy pěvecké hlasové výchovy. Budete se umět  prezentovat, budete zvládat své tělo, svůj tón, rozlišovat kvalitu pěveckého výkonu, upevníte svůj umělecký vkus a postoje k diktátu médií. Umožníme Vám veřejná vystoupení, spolupráci napříč všemi obory školy, ale i účinkování na soutěžích různých úrovní dle vašich možností. Vás - nesporné talenty - připravíme k přijímacím zkouškám na pěvecká oddělení konzervatoří i středních pedagogických škol. Studium I. stupně ZUŠ ukončíte přibližně jako patnáctiletí v 7. ročníku svým absolventským koncertem .
            Návazné  studium  II. stupně zpravidla probíhá v období fyzického i psychického dozrávání osobnosti, hlas se usazuje, základní návyky jsou zvládnuty a studenti v tomto období už mají jasnou představu o tom, čemu se chtějí věnovat a zda-li k tomu mají dispozice.  Studium bývá neporovnatelně hlubší:  budete umět samostatně pracovat s korepetitorem a můžete  se seznamovat  s repertoárem značně širším - písněmi všech historických období až po  vyšší populár současných autorů. Budete-li chtít, uplatníte se  jako sólisté rockových kapel, jazzových orchestrů, divadel, pěveckých sborů nebo např. Dětské opery Praha jako mnozí jiní.  
            Jste tzv. starší začátečník? Opusťte všechny původní představy zvukového ideálu a začněte u sebe. Jakmile se naučíte ovládat svůj hlas, můžete okusit  později i techniku zpívání na mikrofon.  
            Jste  potencionální uchazeč o studium hudební výchovy na pedagogické fakultě,  chcete se stát pěveckým profesionálem? Nebo jen zpěv milujete? Nejprve projdete etapou postavení "nástroje", tedy základním hlasovým výcvikem - osvojením návyků nutných  ke zdravému zpěvu a napravováním  usazených vad.  Repertoár si vyberete sami nebo vám rádi poradíme. Absolventský koncert ve IV. ročníku zakončí vaše   studium.
            Helena Matyášová

  

 Prezentaci stahujte zde.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 34

2. místo pro Radka Žemličku

Hradecký slavík 2017, 10.května 2017, Velký sál Adalbertina, Hradec Králové

vloženo 19. 5. 2017

"B R O U Č C I "

27.dubna 2017 v 8:30, 10:00 a 18:00 hodin v koncertním sále ZUŠ byla známá pohádka provedena scénicky.

vloženo 3. 5. 2017

Zveme Vás na předvánoční pěvecko-klavírní koncerty.

12. a 19. prosince v 18:00 hodin v sále školy - koncerty pěveckého a klavírního oddělení.

vloženo 6. 12. 2016

Praha-Koncert vítězů Písňové soutěže B. Martinů

Slavnostním koncertem v sále Bohuslava Martinů na Hudební Akademii Múzických Umění v Praze skončila PÍSŃOVÁ SOUTĚŽ B. MARTINŮ 2016. Koncert zaznamenal Český rozhlas Vltava, vysílán bude na jaře 2017.

vloženo 16. 11. 2016

Cena Beno Blachuta pro zpěváka Radomíra Žemličku

Mezinárodní Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha 21.- 23.října 2016

vloženo 4. 11. 2016

"BROUČCI"

Školní koncertní premiéra pohádky na motivy známé knihy J, Karafiáta v sále ZUŠ. Zpěváci skupinové interpretace ze třídy H. Matyášové ve spolupráci s žáky klavírního oddělení ze tříd K. Janouškové, R. Jiráčkové a P. Šefrnové.

vloženo 25. 6. 2016


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 34
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz