Sólový zpěv

Motto: Zpívat není těžké a naučit se to může každý!

            I když pěvecká hlasová výchova vyžaduje velmi  individuální  přístup ke každému žáku, od 4. ročníku I.stupně se vedle hlavního předmětu budete učit i kolektivní spolupráci v hodinách komorního zpěvu. Ve skupinkách po dvou až osmi se můžete podílet na nastudování různých hudebně-dramatických projektů, které bývají velmi populární. Diskutovat o umění se naučíte při interpretačních dílnách a seminářích mezi sebou, ale i na seminářích pro pedagogy pěvecké hlasové výchovy. Budete se umět  prezentovat, budete zvládat své tělo, svůj tón, rozlišovat kvalitu pěveckého výkonu, upevníte svůj umělecký vkus a postoje k diktátu médií. Umožníme Vám veřejná vystoupení, spolupráci napříč všemi obory školy, ale i účinkování na soutěžích různých úrovní dle vašich možností. Vás - nesporné talenty - připravíme k přijímacím zkouškám na pěvecká oddělení konzervatoří i středních pedagogických škol. Studium I. stupně ZUŠ ukončíte přibližně jako patnáctiletí v 7. ročníku svým absolventským koncertem .
            Návazné  studium  II. stupně zpravidla probíhá v období fyzického i psychického dozrávání osobnosti, hlas se usazuje, základní návyky jsou zvládnuty a studenti v tomto období už mají jasnou představu o tom, čemu se chtějí věnovat a zda-li k tomu mají dispozice.  Studium bývá neporovnatelně hlubší:  budete umět samostatně pracovat s korepetitorem a můžete  se seznamovat  s repertoárem značně širším - písněmi všech historických období až po  vyšší populár současných autorů. Budete-li chtít, uplatníte se  jako sólisté rockových kapel, jazzových orchestrů, divadel, pěveckých sborů nebo např. Dětské opery Praha jako mnozí jiní.  
            Jste tzv. starší začátečník? Opusťte všechny původní představy zvukového ideálu a začněte u sebe. Jakmile se naučíte ovládat svůj hlas, můžete okusit  později i techniku zpívání na mikrofon.  
            Jste  potencionální uchazeč o studium hudební výchovy na pedagogické fakultě,  chcete se stát pěveckým profesionálem? Nebo jen zpěv milujete? Nejprve projdete etapou postavení "nástroje", tedy základním hlasovým výcvikem - osvojením návyků nutných  ke zdravému zpěvu a napravováním  usazených vad.  Repertoár si vyberete sami nebo vám rádi poradíme. Absolventský koncert ve IV. ročníku zakončí vaše   studium.
            Helena Matyášová

  

 Prezentaci stahujte zde.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 34

Koncert v Artičoku

13.10.2017- Komorní koncert v Galerii Artičok v Hradci Králové

vloženo 24. 10. 2017

Zpěvobraní 2017

Ve čtvrtek 19.října 2017 měli zpěváci 1. koncert v tomto školním roce v koncertním sále.

vloženo 24. 10. 2017

Zkušenost k nezaplacení !

Ve dnech 20.-22.10.2017 se konala mezinárodní Písňová soutěž Bohuslava Martinů v Praze.

vloženo 24. 10. 2017

2. místo pro Radka Žemličku

Hradecký slavík 2017, 10.května 2017, Velký sál Adalbertina, Hradec Králové

vloženo 19. 5. 2017

"B R O U Č C I "

27.dubna 2017 v 8:30, 10:00 a 18:00 hodin v koncertním sále ZUŠ byla známá pohádka provedena scénicky.

vloženo 3. 5. 2017

Zveme Vás na předvánoční pěvecko-klavírní koncerty.

12. a 19. prosince v 18:00 hodin v sále školy - koncerty pěveckého a klavírního oddělení.

vloženo 6. 12. 2016


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 34
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz