Výtvarný obor

Výtvarný obor poskytuje vzdělání žákům od 5 let v přípravném studiu a od 7 let do 99 let ve třech výtvarných specializacích:

Výtvarná tvorba - všeobecná výtvarná průprava: kresba, malba, grafika, modelování...

Umělecké řezbářství - práce se dřevem, reliéfy, intarzie, sochy...

Fotografie a animace - základy fotografování, úpravy fotografií...

Výuka probíhá 1x týdně 3 vyučovací hodiny. Pro žáky mladší 7 let jsou to 2 vyučovací hodiny 1x týdně.

Studium pro dospělé je určeno lidem starším 18ti let. Tito žáci si vytvářejí na základě dohody s učitelem individuální studijní plán.

Od r. 2008 funguje na podporu činnosti výtvarného oboru Spolek Výtvarka při ZUŠ Habrmanova. Pomáhá zajišťovat exkurze pro žáky, podílí se na vernisážích a jiných akcích. Spolek sdružuje učitele, rodiče a přátele výtvarného oboru školy.

Během roku jsou práce žáků prezentovány na výstavách a soutěžích. V tomto roce jsme se stali nejúspěšnější ZUŠkou v celostátním kole soutěže ZUŠ-VÝTVARNÝ OBOR se získáním zlatého, stříbrného i bronzového pásma a řady čestných uznání za loňské projekty.

 

PLÁN VÝSTAV 2017/2018

Články k uplynulým akcím zde.

 

 

Další stránky oboru

Výtvarná tvorba
Fotografie a animace
Umělecké řezbářství

© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz