Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

Výuka probíhá v tématických projektech.

V rámci projektu se žáci seznamují s tématem do hloubky, zkoumají jej z různých úhlů pohledu a rozšiřují si přitom vědomosti nejen z výtvarného oboru. Během roku se v projektu uplatňují různé techniky výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, modelování, kombinování technik a materiálů... Většinou žáci pracují individuálně, někdy ve skupinkách, jindy je celá práce podřízena kolektivnímu výsledku. Žáci se tak učí nejen individuálně hledat originální řešení a samostatně se rozhodovat, ale učí se také spolupráci a odpovědnosti za výsledek celku.

Cílem výtvarné průpravy není pouze vytváření konkrétních prací, ale především rozvíjení výtvarného vnímání a myšlení, poznávání kulturních a uměleckých hodnot a vyvolávat v žácích zájem vést s těmito hodnotami dialog.

Během roku jsou práce žáků prezentovány na výstavách a na výtvarných soutěžích.

Seznam výstav v tomto roce.

Spolek Výtvarka je sdružení učitelů, rodičů a přátel školy na pomoc organizování výstav a exkurzí pro žáky.

 
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 34

Kupka a Kyncl

Cesta za uměním

vloženo 15. 1. 2019

Park

Leden 2019 Bazalka Ve Dvorku

vloženo 4. 1. 2019

Okolo,kolem ZUŠ

V hale Knihovny města Hradce Králové ve Wonkově ulici začala další ze série zimních výstav.

vloženo 4. 12. 2018

Zimní výstava 2018

Letošní Zimní výstava začala v kostele Sboru kněze Ambrože.

vloženo 30. 11. 2018

Pocta Henrimu Matissovi

Věk autorů 9 - 11 let

vloženo 9. 11. 2018


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 34
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz