Předvánoční koncert v CC LUCII na Novém Hradci Králové

V programu vystoupily Junior Band, dechový orchestr, Trombonband a Barbar Trio.

vloženo 2. 12. 2010


 

 
Vánoce se blíží, o sněhovou nadílku není též nouze a k té opravdové předvánoční adventní době patří snad už jen to hudební pohlazení na duši . V tomto měsíci  naše oddělení připravilo mnoho  hudebních akcí. Jako první to byl předadventní koncert komorních souborů v Žirči. Včera 1.12. se uskutečnil orchestrální večer v CC LUCII na NHK. V zaplněném sále tohoto klubu se na pódiu vystřídaly dechový orchestr pod vedením pana učitele Jana Doležala, který předvedl nové nastudované skladby. Ať už  to byly klasické pochody nebo známé filmové melodie, obecenstvo je odměňovalo spontáním potleskem. Po velkém dechovém orchestru zazněly světové koledy a vánočné písně v úpravě pro Trombonband pod vedením pana učitele Mgr. Vladimíra Besucha. Už při prvních tónech se  vánoční atmosféra se rozlívala po celém sále.  Jako poslední vystoupil Junior Band pod vedením pana učitele Jiřího Hasala a završil tento krásný, předvánoční koncert skladbami swingového a tanečního charakteru se solóvým zpěvem a sólovými vstupy instrumentalistů ze souboru. Na úvod celého vystoupení zahrálo Barbar-Trio dvě půvabné skladbičky a pan Jiří Pavlíček-bývalý žák naší školy na klarinet a saxofon, velice výstižně a zajímavě uváděl jednotlivé skladby a účinkující soubory. Koncert potěšil všechny posluchače a již nyní zveme všechny milovníky hudby na další předvánoční hudební akce.                                                                                                                                                                Zapsala EH

© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz