PhDr. Kroupová Ludmila, Ph.D.

PhDr. Kroupová Ludmila, Ph.D.

Pozice: sólový zpěv, hra na klávesové nástroje

E-mail:


PhDr. Ludmila Kroupová, Ph.D.

 

Ludmila Kroupová působí v ZUŠ Habrmanova od školního roku 1997/98. Hudbě se věnuje po stránce teoretické i praktické: jako mezzosopranistka spolupracovala s korepetitory a orchestrálními tělesy po celé ČR a koncertovala v zahraničí (Itálie, Belgie, Holandsko). Pravidelně spoluvytváří koncerty chrámové hudby, ztvárnila roli Tubánce ve sci-fi opeře V. Matouška Osmá cesta a roli Holoferna v oratoriu A. Scarlattiho La Giuditta. Vytvořila ústřední melodie k filmům The criminal solution a Ad astra per aspera a spolupodílela se na natáčení několika CD. K jejím soutěžním úspěchům patří jedno třetí a dvě druhá místa v Celostátní interpretační soutěži pedagogických fakult a absolutní vítězství Mezinárodní pěvecké soutěže pořádané v Ružomberoku.

Zabývá se též teoretickou a interpretační analýzou skladeb - ve školním roce 2009/2010 vykonala Státní rigorózní zkoušku v oboru Učitelství hudební výchovy a úspěšně uzavřela studium v doktorském studijním programu v oboru Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Pravidelně vystupuje na odborných konferencích a v září 2014 završila svou dosavadní vědeckou činnost vydáním monografie Písňová tvorba Antonína Dvořáka (analýza vybraných cyklů). Na ZUŠ Habrmanova vyučuje zpěv, populární zpěv a hru na klávesy a její žáci se pravidelně účastní školních i veřejných vystoupení a soutěží.

 
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz