Hainová Eva

Hainová Eva

Pozice: dechové nástroje

E-mail:

Telefon: +420495533420


Vyrůstala v hudebně-kantorské rodině. Svoji hudební dráhu nastoupila v šesti letech, kdy se začala učit hře na housle u své matky.Od devíti let navštěvovala LŠU (dnes ZUŠ) hru na klavír. Pro studium si ve čtrnácti ti letech vybrala dechový nástroj-hoboj. Studium na konzervatoři v Praze ukončila absolutoriem v roce 1975. V témž roce začala učit v LŠU v Chrudimi dřevěné dechové nástroje. Do roku 2014 byla členkou Filharmonii Hradec Králové, jako hráčka na hoboj a anglický roh. V ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové hru na dřevěné dechové nástroje (zobcová flétna, hoboj, klarinet, fagot, dechové komorní soubory). V průběhu své pedagogické praxe pracovala v uměleckých radách (školy, okresu a kraje), v soutěžních komisích a vedla vzdělávací kurzy pro učitelky mateřských škol v oblasti správného metodického postupu výuky hry na zobcovou flétnu a dechové techniky. Připravila několik žáků ke studiu na konzervatoři.

© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz