Zpíváme si...spolu s Univerzitou

ZUŠ Habrmanova je dlouholetým partnerem Univerzity Hradec Králové a jejich spolupráce dala v tomto roce vzniknout zbrusu novému učebnímu materiálu pro výuku cizích jazyků prostřednictvím hudby.

vloženo 15. 5. 2020


U jeho zrodu stála výzkumy ověřená premisa, že učení se hudbě a cizím jazykům má podobný základ. Přesto je hudba k jazykové výuce využívána jen velmi málo. Autoři publikace složené vesměs z pracovních listů chtějí ukázat učitelům cizích jazyků možnosti, jak hudbu prakticky využít v hodinách cizích jazyků, konkrétně v anglickém, německém, ruském a francouzském. Jako protipól byla zařazena i výuka češtiny pro cizince.

Součástí knihy je CD s výběrem písní pro jednotlivé jazyky, které vzniklo na půdě školy - od výběru zpěváků přes nácvik až po celý proces nahrávání a následných úprav - a autoři si podíl ZUŠ velmi dobře uvědomují.

"...Velké uznání patří všem dětským i dospělým zpěvákům, kteří přiložené CD spoluvytvářeli. Pro většinu z nich to byla první zkušenost s prací ve studiu a samotnému nahrávání navíc předcházelo množství časově náročných příprav. Poděkování náleží Základní umělecké škole Habrmanova Hradec Králové, v jejímž nahrávacím studiu CD vzniklo..."

(Zpíváme si v cizích jazycích, předmluva)

Většina hlasů, které jsou v nahrávkách ke slyšení, má původ v ZUŠ Habrmanova. Obrovské díky patří Emmičce a Christianovi Wertzovým a Nikitovi Minčukovi (a jejich pedagogům, kteří obětavě adoptovali přidělený repertoár). Zapojili se také učitelé - Klára Grygerková a Klára Nentvichová nazpívaly části určené cizincům učícím se česky a Adéla Šarmanová k této části nahrála klavírní doprovody.

 

S velkými díky od autorů přetlumočila

Ludmila Kroupová

 

 


© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz