Kresba a malba podle modelu, příprava na TZK na SŠ a VŠ

 

Výuka je určena talentovaným žákům, kteří mají zájem ve vyšší míře kreslit a malovat podle modelu. Studijní kresba a malba podle modelu je základním předpokladem pro úspěšné složení zkoušek na celou řadu uměleckých škol. Výuka probíhá v menším kolektivu žáků a s ohledem na požadavky uměleckých škol, kam se žáci hlásí probíhá individuálně. Pokud je v požadavcích talentových zkoušek předložení prostorových prací, je individuálně zařazeno i modelování a konstruování. Stejně může být individuálně zařazena do výuky i grafická tvorba nebo příprava elektronckého portfolia.

Časová dotace výuky je čtyři vyučovací hodiny. Studium je určeno pro žáky starší 11 let.

 
Vyučující v oddělení:

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz