Grafika - klasické techniky

 

Současná volná grafika není jen reprodukční technikou. Naopak jde o svébytný umělecký obor umožňující originální autorskou výpověď. 
Obsah rozšířeného studia grafiky je koncipován jako proces pokusů, hledání i snahy o řemeslné zvládnutí různých grafických technik objevování jejich možností. Staví na prvcích tvůrčí magie a alchymie, překvapení z nečekaného výsledku práce, kombinacích různých přístupů i spolupráci několika autorů. Počítá i s přesahem k možnostem užité tvorby (novoročenky, ilustrace a knižní přebaly, tisk na textil...) Součástí programu jsou i další doplňkové činnosti, jako kresba a malba a seznámení s grafickým dílem významných osobností oboru ze současnosti i historie.
 
Výuka je určena talentovaným žákům starším 11 let se zájmem o grafickou tvorbu. Časová dotace - 4 hodiny jedenkrát týdně.
 
Výuku vede Mgr. Iva LegnerovVyučující v oddělení:

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz