Akademie pro seniory

Keramika

Účastníci budou pracovat s keramickou hlínou, vytvoří si plošné a prostorové práce, které si vypálí a posléze i naglazují.

Výuka bude probíhat 3 vyučovací hodiny dopoledne.

Vyučuje výtvarnice a učitelka Bc. Lydie Haismanová

Malba 

Malba od volby tématu, zpracování návrhu, rozvrhu kompozice až po obraz. 

Výuka bude probéíhat v blocích po 3 vyučovacích hodinách dopoledne a částečně o víkendech.

Vyučuje Mgr. Lenka Hypius

Linoryt

Tisk z výšky je klasická grafická technika. Studenti se seznámí s příklady různých výtvarných přístupů, ukážeme si, jak se v linorytu vyjadřovali umělci jako byl např. Josef Čapek, a naproti tomu, jak využívají techniku linorytu současní umělci.

Vytvoříme si vlastní návrh, zpracujeme matrici a vytiskneme. Naučíme se tisknout ručně a vytiskneme si také grafický list na satinýrce. Podle zkušeností a pokročilosti studentů bude možné zpracovat a posléze vytisknout matrice pro vícebarevný linoryt.

Výuka bude probíhat převážně dopoledne, podle domluvy s účastníky i blokově, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro tisk.

Vyučuje výtvarnice, pedagožka a lektorka Mgr. Lenka Hypius

Řezbářství

Účastníci budou se známeni se základy řezbářské práce, s nástroji a jejich používáním. Výuka bude individuálně nastavena podle pokročilosti studentů. Do kurzů se může přihlásit začátečník i pokročilý. Délka vyučovací lekce ubde 3 hodiny dopoledne.

Vyučuje řezbář Jakub Nepasický© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz