Nejčastější dotazy (FAQ)

Jak se mohu přihlásit ke studiu?

Ke studiu se můžete přihlásit buď osobně ve škole, nebo přímo zde, na internetových stránkách prostřednictvím našeho formuláře. Budete pozváni k talentovým zkouškám, které se konají vždy začátkem června, o čemž budete písemně vyrozumněni.

Čím se liší studium na vaší škole od výuky v kroužcích?

Především kvalitou. Pokud je vaše dítě nadané, je dobré jeho talent maximálně rozvinout. To se kroužků a různým soukromým školám ne vždy daří. Důkazem toho jsou žáci přicházející z těchto zařízení již značně "umělecky poškozeni".  Argument, že není potřeba vychovávat např. profesionální hudebníky je správný, to ani není cílem naší školy, ale proč se naučit hrát na hudební nástroj špatně? Přijďte se podívat na koncert, výstavu, nebo vystoupení našich žáků a udělejte si vlastní názor.

Je studium omezeno věkem?

Studium na základní umělecké škole patří do oblasti celoživotního vzdělávání, tudíž věkem omezeno není. Přijímáme děti od pěti let.

Musí vykonat talentovou zkoušku i děti, které jdou do přípravky?

Přijetí do přípravky je bez zkoušky, po dvouleté přípravce (do věku sedmi let dítěte) je předepsaná talentová zkouška do 1. ročníku základního studia.

Platí se u vás školné?

Výpočet a výběr školného upravuje vyhláška č. 71/2005 Sb. Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří tedy také s příspěvkem od žáků. Tato částka není platba za vyučovací hodinu, ale příspěvek na provozní náklady školy (energie, voda...). Mzdové prostředky hradí stát a škola také dostává dotaci od zřizovatele rovněž na provoz školy. Pokud porovnáte školné např. v hudebním oboru, kde je žák vyučován individuálně, má hodinu hudební teorie a mnohdy několik hodin komorní hry s aprobovanými pedagogy  s nabídkou soukromých škol s kolektivní výukou, kde učiteli stačí vlastnit živnostenské oprávnění, tak se ukáže výše tohoto příspěvku jako velice přijatelná.

Mohu požádat o slevu školného?

Samozřejmě můžete a to vždy do 10.9. příslušného školního roku. Přílohou k písemné žádosti musí být oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory, případně Rozhodnutí o změně pracovní schopnosti ZTP, ZTP/P. Žádostem bude vyhověno pouze v případech závažného sociálního znevýhodnění. Pokud na slevu nemáte nárok, škola vychází vstříc rozložením plateb do tří splátek během každého pololetí školního roku. Dohodu o rozložení plateb je nutné sepsat na začátku školního roku v kanceláři školy.

Naše dítě nemá nástroj. Nechceme ho zatím kupovat, můžeme si ho vypůjčit?

Ano, škola nabízí za poplatek pronájem hudebních nástrojů pro začínající muzikanty. Informace vám poskytnou učitelé.

Mohu se k vám přihlásit v průběhu roku?

Zahájení studia v průběhu roku není možné. Škola pravidelně vyhlašuje talentové zkoušky na přelomu května a června a dodatečné na začátku školního roku.

Jaké speciality vaše škola nabízí?

Škola nabízí výuku hry na takřka všechny myslitelné nástroje a to  včetně elektrických (kytara, baskytara, klávesy). Velký zájem je o výuku populárního zpěvu. Výtvarný obor vedle klasických technik a řezbářství vyučuje i progresivní animátorskou tvorbu. V tanečním oboru se spolu s klasickým tancem vyučuje i tanec moderní.

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz