BcA. Strejc Petr

BcA. Strejc Petr

Pozice: hra na housle, hudební praktika

E-mail:


Na housle hraje od svých pěti let, kdy navštěvoval třídu paní učitelky Jindřišky Steinerové na ZUŠ Habrmanova. V roce 2002 nastoupil na Konzervatoř v Pardubicích, kde pod vedením Mgr. Jiřího Kuchválka tuto školu po šesti letech úspěšně vystudoval. Po dvouleté studijní přestávce, při které se pilně věnoval aktivnímu provozování hudby v různých hudebních tělesech (Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice či Kolínská filharmonie), byl přijat na Univerzitu Hradec Králové – obor Hudební výchova a Hra na housle, kde právě dokončuje studium u Mgr. Dalibora Hlavy.

Skládání hudby mu bylo vždy velice blízké. Již v náctiletém věku často konzultoval partitury se svým dědečkem Jiřím Strejcem, který má více než 80 opusových čísel. Snad i proto v roce 2012 po předvedení svých skladeb na půdě Pražské konzervatoře byl na tuto školu přijat. V oboru hudební kompozice získává třetím rokem vzdělání ve třídě skladatele Mgr. Jiřího Gemrota. 

Je členem královéhradecké taneční kapely Lucky Band, kde hraje na bicí nástroje. Zprvu jako autodidakt, ale se studiem v Praze pak svou hru zdokonaluje pod dohledem prof. Rudolfa Výborného.

http://www.petrstrejc.cz/  

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz