Nabídka studia

Přípravné studium

Děti jsou do přípravného studia přijímány bez talentové zkoušky, ale podstupují přijímací řízení, zjišťující předpoklady pro studium. Přípravné studium má maximálně 2 ročníky. V závěru přípravného studia děti konají talentovou zkoušku a pak pokračují v základním studiu I. stupně.

Přípravné studium hudebního oboru:

Výuka probíhá 1x týdně po 45 min. individuálně nebo ve skupině (hra na nástroj nebo zpěv)  a 1x týdně po 45 min. kolektivně. Děti jsou přijímány od 5 let.

Přípravné studium tanečního oboru:

Výuka probíhá 2x týdně po 45 min. Děti jsou přijímány od 5 let.

Přípravné studium výtvarného oboru:

Výuka probíhá 1x týdně ve 2 hodinovém bloku (2x 45 min.). Děti jsou přijímány od 5 let.


Základní studium

Žáci jsou do základního studia přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. Talentové zkoušky probíhají na začátku června. Na základě podané přihlášky (elektronickou nebo písemnou formou) uchazeč obdrží pozvánku s termínem konání zkoušky. V případě, že se nebude moci ke zkoušce ze závažných důvodů dostavit, lze domluvit náhradní termín.

Základní studium hudebního oboru:

Výuka probíhá 1-2 x týdně v celkovém rozsahu 45-90 min.

Typy studia:

 • Základní studium hry na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violu, violoncello, zobcovou flétnu, kytaru, akordeon, sólový zpěv, pikolu, příčnou flétnu, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku, lesní roh, pozoun, baryton, helikón, tubu, bicí nástroje, elektrickou a basovou kytaru a  kontrabas. Doporučený věk je 7 let pro přijetí do prvního ročníku.
 • Studium pro přípravu ke studiu na středních odborných školách a na pedagogických a filozofických fakultách.
 • Studium pro dospělé - stejné typy studia jako u studia základního.
 • Rozšířené studium - studium pro výjimečně talentované žáky.

Základní studium tanečního oboru:

Výuka probíhá 1x týdně ve 3 hodinovém bloku (3x 45 min.) v kolektivu 5-15 žáků.

Typy studia:

 • Základní studium I. stupeň
 • V 1. a 2. ročníku jsou dva vyučované předměty - taneční průprava a taneční praxe s počtem 3. vyučovaných hodin týdně. Doporučený věk je 7 let pro přijetí do prvního ročníku.
 • Ve 3. ročníku jsou čtyři vyučované předměty - současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe s počtem 3 vyučovaných hodin týdně.
 • Ve 4. a 5. ročníku jsou vyučované předměty - současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe s počtem 4,5 vyučovaných hodin týdně.
 • V 6. a 7. ročníku jsou vyučované předměty stejné jako ve 4. a 5. ročníku, ale s počtem 4 vyučovaných hodin týdně.
 • Základní studium II. stupeň
 • I. - IV. ročník - vyučované předměty - současný tanec, lidový tanec, klasický tanec a taneční praxe s počtem 4,5 vyučovacích hodin týdně. Doporučený věk je 14 let.
 • Studium pro dospělé - stejné typy studia jako u studia základního.

Základní studium výtvarného oboru:

Výuka probíhá 1x týdně ve 3 hodinovém bloku (3 x 45 min.) v kolektivu 9-15 žáků.

 • Přípravná výtvarná výchova - dvouleté studium, výtvarná tvorba plošného a prostorového charakteru s velkým prostorem pro experimentování.
 • Základní studium I. a II. stupně - sedmi a čtyřleté studium, předměty Výtvarná tvorba a Výtvarná kultura.
 • Rozšířené studium - příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy uměleckého zaměření a pedagogické fakulty, specializované studium pro zvlášť talentované žáky Počítačová grafika a 3D modelování, Textilní a designová tvorba, Kresba a malba podle modelu.
 • Studium pro dospělé.
 • Specializované studium I. a II. stupně a studia pro dospělé - Umělecké řezbářství, Keramika, Fotografie a animace.

Soubory ke stažení

a
jomala
pininpionpi
plakát
plakát
plakát
plakát
© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz