Sólový zpěv

TEREZA KONÍŘOVÁ na mezinárodních interpretačních kurzech

11.-17. Července 2021, ZUŠ Zábřeh na Moravě. Mezinárodní interpretační kurzy.