Klavír

Za klavíry do Litomyšle

Podzimní výlet klavíristů.