Klavíry

Klavírní oddělení naší školy přijímá šikovné nadané děti již od 5ti let. Hravou formou se je nejprve snaží seznámit s tak zvukově bohatým nástrojem jako je klavír, zasvětit do spojení klávesa – tón, a posléze naučit zahrát podle sluchu jednoduché melodie říkadel a písniček. Postupně děti přecházejí ke hře podle not. Doporučený začátek výuky hry na klavír je 5-6 let. Předmět hra na klavír obsahuje nejen hru sólovou, ale též čtyřruční, hru z listu, improvizaci, komorní hru a klavírní doprovod. Žáci se tedy mohou zapojovat i do různých komorních seskupení, orchestrů a mnozí i rádi doprovází své kamarády – hráče na jiné nástroje či zpěváky. Pedagogové našeho oddělení připravují se žáky různé koncerty, třídní, vánoční, a zapojují je i do programů celoškolních a výchovných akcí. Dále během roku pořádají po děti tématicky pojaté „Klavihrátky“. Pilní a šikovní žáci se mohou zúčastnit různých soutěží, ať už v sólové  či čtyřruční hře. Ve spolupráci se Sdružením školy pořádáme pro děti zájezdy, např. do Prahy do Českého muzea hudby, do Litomyšle na divadelní představení a na zámek atd. O činnosti našeho oddělení se více dozvíte v naší prezentaci, dalších článcích a z fotografií.

 

Prezentaci klavírního oddělení stahujte zde.© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz