Lukáš Besuch členem České filharmonie

vloženo 16. 6. 2020Lukáš Besuch, bývalý žák naší školy, zvítězil v konkurzu České filharmonie na pozici druhého trombonu s perspektivou trombonu prvního.
V současné době Lukáš Besuch studuje pátý ročník Pražské konzervatoře. S hrou na trombon začínal na ZUŠ
Habrmanova u Mgr. Vladimíra Besucha a patřil vždy k těm žákům, které bylo na "Habrmance" vidět - jak na soutěžích, tak v jako člena nesčetných komorních seskupení.

Konkurz do České filharmonie, orchestru světového jména, se konal 12. června 2020. První kolo se odehrálo tzv. za plentou,kde zcela anonymně ohromil bodující celý orchestr a byl nejvýše ohodnocen v obrovské a těžké konkurenci.
Postoupil do druhého kola, kde suverénně potvrdil nároky nejlepšího hudebního tělesa a předvedl svou technickou vyzrálost.
Je to již druhý takto úspěšný žák, který léta studoval ve třídě Mgr. Vladimíra Besucha a vyhrál konkurz do
nejprestižnějšího orchestru České republiky. Prvním studentem byl Jan Perný, současný student JAMU, který prošel
náročným konkurzem v roce 2018 a s přehledem vyhrál stálé místo do skupiny trombonů. Lukáš i Jan oceňují pedagogické i hráčské kvality svého prvního učitele - Mgr. Vladimíra Besucha.
Přejeme Lukáši Besuchovi mnoho štěstí a úspěchů v jeho hudební kariéře a Mgr. Vladimíru Besuchovi
mnoho dalších nadšených a dobře naslouchajících žáků!

 

 

 


© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz