Akademie pro seniory

Povídání o hudbě

Kurz je určen pro zájemci o sdílení hudebních zážitků, kteří se chtějí o hudbě teoreticky něco dozvědět nebo jsou již poučeni a rádi budou nad hudebními příspěvky diskutovat,

Poslechové a diskuzní okruhy budou stanoveny ve spolupráci s účastníky; klasická česká a světová hudba, lidová hudba, současná hudba a umění ve vzájemné konfrontaci.

Kurz probíhá v uvolněné atmosféře při čaji, 45-60 min. 

 

Kurz vede dlouholetá pedagožka a houslistka Jindřiška Steinerová

 

Muzikoterapie

Poslech hudby vyvolává v člověku určité psychické i somatické procesy. Člověk vnitřně pociťuje a prožívá působení hudby. Působením zvuku a hudby jsou ovlivňovány fyziologické, vegetativní funkce člověka, zároveň vliv zvuku a hudby vyvolává jisté nálady, pocity, afekty, jakož i změny v chování.

Účastníci se seznámí se základy oboru muzikoterapie a s praktickými muzikoterapeutickými činnostmi. Budou pracovat s jednotlivými elementy hudby jako je – ticho, zvuk, tón, vlastnosti tónu, alikvotní tóny, vyjadřovací prostředky hudby (rytmus, melodie, harmonie, tektonika, dynamika, tempo, barva aj.), práce se zpěvem, techniky dýchání, poslech. Dále  se seznámí s řadou hudebních nástrojů  - jako prostředek přenosu zvuku – klasické, Orffův instrumentář aj.

Nedílnou součástí bude i přesah muzikoterapie do jiných expresivních terapií (dramaterapie, arteterapie, metody aktivní a receptivní muzikoterapie,  zvukomalba, práce za pomoci volných asociací a imaginací, metafor, využití hudby a jejích prostředků v emocionální rovině účastníka). Důležitost bude kladena na sebezkušenostní a prožitkovou formu s použitím různých relaxačních technik.

Kurz vede Mgr. Jana Fikarová

 
 Vyučující v oddělení:

© 2013-2020 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz