Rozlívková Věra

Rozlívková Věra

Pozice: učitelka výtvarného oboru

E-mail:

Telefon: +420495533420, 731958763


Věra Rozlívková působí v ZUŠ Habrmanova jako učitelka výtvarného oboru od roku 1990, od roku 1995 do roku 2006 zastávala funkci vedoucí výtvarného oddělení a pracovala také jako předsedkyně Okresní   a Krajské umělecké rady výtvarných oborů ZUŠ. Kromě výuky dětí se zabývá i vzděláváním dospělých –   od roku 1996 pracuje jako lektorka kurzů keramiky ve Školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.

Věra Rozlívková vystudovala Střední uměleckou školu v Brně (obor plastika) a Pedagogickou fakultu       v Hradci Králové (aprobace český jazyk - výtvarná výchova). Dále se vzdělávala v oboru lidová tvorba, získala řadu osvědčení z různých seminářů a kurzů pořádaných Pedagogickými centry. Na Pedagogické fakultě v Praze v rámci dalšího vzdělávání učitelů studovala grafické techniky u akad. mal. Ivana Špirka.

Ve svém volném čase se zabývá točenou i modelovanou keramikou.

© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz