Mgr. Grygerková Klára

Mgr. Grygerková Klára

Pozice: učitelka hudební nauky

E-mail:


 Od dětství se zabývá hudbou a výtvarným uměním. V roce 2004 ukončila maturitní zkouškou Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze, obor propagační výtvarnictví. Poté úspěšně absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, aprobace – HV, VV pro 2. st. ZŠ. V lednu 2019 byla přijata k dálkovému studiu pardubické konzervatoře – zaměření zpěv.

            Od roku 2005 působí na ZUŠ Habrmanova coby učitelka hudebního, příležitostně i výtvarného oboru. V letech 2008 – 2011 vyučovala Výtvarnou výchovu na Waldorfské základní škole v Praze. Ve školním roce 2013/14 na Střední odborné škole cestovního ruchu v Pardubicích učila předmět Praktická cvičení v počítačové grafice pod křídly studijního oboru Grafický design.

            Hudební dovednosti uplatňuje ve vokálním ansámblu EnRe, zabývajícím se především stylovou interpretací skladeb Claudia Monteverdiho. Od roku 2012 je členkou vokálně-instrumentálních těles Consortio Melcelii a La Bilancetta kde se zaměstnává nácvikem zejména duchovních skladeb (Melcelius, Charpentier, Bouzignac, ...).

            Dále mj. obohacuje středověkými zpěvy a hrou na djembe představení skupiny historického šermu Fortis, příležitostně zkouší i koncertuje se smíšeným sborem UHK, účastní se odborných vzdělávacích seminářů a kurzů (např. Letní škola barokní hudby, Theatrum Kuks, workshopy A. Tiché aj.).

© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz