Mgr. et BcA. Šponiarová Monika

Mgr. et BcA. Šponiarová Monika

Pozice: učitelka tanečního oboru

E-mail:


Narodila jsem se v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem také do roku 2005 žila. Již od útlého dětství mě moji rodiče vedli k hudbě. Díky nim jsem také měla možnost navštěvovat ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem se pod vedením MgA. Lenky Beránkové rozvíjela v tanečním oboru. Kromě toho jsem navštěvovala i pěveckou výchovu pod vedením paní učitelky Jany Čoupkové. U obou těchto předmětů jsem úspěšně absolvovala oba dva stupně. V průběhu mého dospívání jsem zjistila, že inklinuji k dětem a na tomto základě jsem se rozhodla studovat VOŠ a SpgŠ v Litomyšli. Zde jsem studovala obor Pedagogika volného času s hudebním zaměřením. Tuto školu jsem v roce 2003 ukončila maturitní zkouškou. Poté jsem měla možnost rozvíjet své dosavadní vzdělání na ZUŠ a soukromé taneční dílně Menuet v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem se na rok stala učitelkou tanečního oboru. Mou náplní práce bylo vzdělávání předškolních a školních dětí v taneční průpravě, klasickém, orientálním a současném tanci. Jelikož jsem měla touhu se dále vzdělávat v tanečním i pedagogickém oboru, rozhodla jsem se pro studium taneční pedagogiky na soukromé taneční konzervatoři TCP v Praze. V roce 2004 jsem byla na tuto školu přijata a přesto, že jsem zde studovala pouze rok, získala jsem řadu tanečních zkušeností a informací potřebných k mému zaměstnání. Od roku 2005 jsem začala studovat magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací hudební výchova. V roce 2010 jsem studium na VŠ úspěšně zakončila získáním magisterského titulu. V průběhu mého studia jsem se účastnila volitelného předmětu Orientální tanec, díky čemuž jsem dostala možnost půl roku působit jako vyučující tohoto předmětu na Farmaceutické fakultě Hradec Králové. V roce 2018 jsem úspěšně ukončila studium na Divadelní fakultě JAMU,  obor Taneční a pohybové divadlo a výchova získala titul BcA."

Být učitelkou tanečního oboru byl mým životním snem a proto tuto pozici vykonávám s nadšením, láskou a odpovědností. Mou prioritou je svým žákům předat nejen veškeré znalosti, které získávám během studií a pravidelnou účastí na tanečních workshopech, ale také v nich vybudovat vztah k tanci, pohybu a tím rozvíjet i jejich osobnost.

 

© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz