Mgr. Šarmanová Adéla

Mgr. Šarmanová Adéla

Pozice: hra na klávesy, korepetice

E-mail:


Po studiu klavíru a varhan na Základní umělecké škole ve Zlíně složila úspěšně zkoušky
na Konzervatoř Evangelické Akademie v Kroměříži (obor hra na varhany). Ve varhanní třídě
profesora MgA. Petra Rajnohy Ph.D. ukončila toto vzdělání závěrečným absolventským koncertem ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc v chrámu sv. Mořice v Olomouci.

V roce 2014 úspěšně dokončila magisterské studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové obor hudební kultura pro střední školy a hra na varhany ve třídě doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D. a od roku 2015 se stala posluchačkou Doktorského studia PdF na Univerzitě Karlově v Praze (zaměření na americkou varhanní tvorbu 20. a 21. století).

V roce 2013 absolvovala půlroční stáž na americké Gergia College and State University (stát Georgia - Milledgeville) v oboru Music Education a Applied Organ ve třídě Dr. Ann Caldwell.

V roce 2009 vyhrála Mezinárodní interpretační soutěž v Ružomberoku ve hře na varhany a získala cenu za provedení díla Jeana Alaina - Litanie. V r. 2010 se zúčastnila Mezinárodní soutěže Pedagogických fakult v Hradci Králové, kde od předsedy poroty Doc. Jaroslav Tůmy obdržela cenu za 1. místo ve hře na varhany. V témže roce byla jako úspěšný student oceněná rektorem Univerzity Hradec Králové. V roce 2011 získala na sborové soutěži Vánoční akordy - Ostrava ocenění od poroty soutěže za klavírní doprovod. V roce 2013 získala 1. místo na Mezinárodní varhanní soutěži Pedagogických fakult v Olomouci.

Během studií na konzervatoři a univerzitě absolvovala řadu interpretačních kurzů R. Forsbach, W. Golonka, J. Tůma, V. Heřmanová, P. Rajnoha, L. Vendl aj. Spolupracovala s řadou pěveckých sborů a komorních souborů (Komorní filharmonie Pardubice, Komorní filharmonie Zlín, Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové, Moravská filharmonie Olomouc, Chlapecký sbor Bonifantes aj.).

I nadále se věnuje koncertní činnosti a to nejen v České republice, ale i v USA, Polsku, Rakousku, Německu, Slovensku aj.

© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz