Jiráčková Radka, DiS.

Jiráčková Radka, DiS.

Pozice: hra na klavír, korepetice

E-mail:


Základní hudební vzdělání získala na ZUŠ (dříve LŠU) Pardubice – Polabiny ve třídě  Mgr. Radky Hronové, následně pak u Heleny Šormové. Během studia na konzervatoři působila na Základní umělecké škole Pardubice - Havlíčkova jako korepetitorka absolventů smyčcového oddělení. Konzervatoř Pardubice absolvovala v roce 2005 pod vedením Mgr. Jany Mičulkové. Po absolutoriu byla pedagogicky činná na několika Základních uměleckých školách v České republice, soukromě vyučovala hru na klavír v  rámci svého dvouletého pobytu ve Velké Británii (Royal Tunbridge Wells). V roce 2015 vystoupila v pardubickém Domě hudby za doprovodu Malého evropského orchestru s 1. klavírním koncertem d moll J. S. Bacha v  rámci svého hudebního projektu, věnovaného ryze barokním autorům. V letech 2014-16 spoluúčinkovala v monodramatické divadelní hře Viktorie Hradské Commedia finita. Pravidelně hostovala v  rámci tematických koncertů a společenských událostí na různých místech naší republiky, především v Praze, Chrudimi aj. V současné době se věnuje pedagogické činnosti (kromě výuky předškolních dětí  a školáků se zabývá vzděláváním dospělých), příležitostně i pořádání koncertů a veřejných vystoupení, na jejichž realizaci se jako klavíristka a korepetitorka podílí. Užší umělecká spolupráce ji pojí s  hudebníky a pěvci mladé generace, především  se sopranistkou Janou Lesnou, mezzosopranistkou Markétou Štefanikovou a dirigentem/barytonem Janem Jiráčkem.  Na ZUŠ Habrmanova působí jako učitelka klavírní hry a korepetitorka smyčcového, dechového a tanečního oddělení.

© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz