Hasal Jiří

Hasal Jiří

Pozice: dechové nástroje, Junior Band

E-mail:

Telefon: +420495533420


Po ukončení základního vzdělání nastoupil do učení a po jednom roce přestoupil na průmyslovou školu stavební v Hradci Králové. Hudbu studoval soukromě a v průběhu studia na průmyslové škole založil taneční orchestr, který později patřil k nejlepším v kraji a vystupoval i v zahraničí. S orchestrem JH Septet natočil pro Československý rozhlas desítky především jazzových skladeb. Po maturitě byl krátce zaměstnán v Bytovém podniku a později se mu naskytla příležitost pracovat v tehdejším Parku kultury a oddechu v Hradci Králové, kde měl v pracovní náplni organizování koncertů a dalších kulturních akcí. Tak se mu stala hudba koníčkem i povoláním. Z Parku kultury byl další přestup, a sice do Okresního kulturního střediska, kde pracoval s muzikanty, organizoval pro ně vzdělávací akce (semináře s předními profesionálními muzikanty), ale i koncerty (Cellula jazz Laca Decziho, Pražský výběr s Janou Koubkovou apod.). V roce 1964 začal studovat dálkově hru na klarinet na Lidové konzervatoři (pozdější Konzervatoř Jaroslava Ježka), kde absolvoval v roce 1968. Díky tomuto studiu se seznámil s předními jazzovými hudebníky – Gustavem Bromem, Karlem Velebným a Jaromírem Hniličkou. Z této zkušenosti čerpá dodnes ve své praxi.                     V sedmdesátých letech nastoupil jako externí učitel na LŠU M. Gorkého, nynější ZUŠ Habrmanova, kde v roce 1978 založil při škole žákovský big band, který se vypracoval až na přední místo v republice, o čemž svědčí několik prvních míst v celostátní soutěži těchto těles, ale i úspěchy v zahraničí na festivalech a přehlídkách v Německu, Maďarsku, Norsku, Španělsku a Švédsku. V roce 1987 odešel z kulturního střediska a stal se interním učitelem na již zmíněné LŠU. Na této škole zastával až do odchodu do důchodu funkci zástupce ředitele. Taneční orchestr JH Septet vedl do roku 2002, nyní učí na ZUŠ Habrmanova, kde řídí orchestr Junior Band a stále vede orchestr JH Big Band.

 

Stránky JH Big Bandu naleznete zde.

© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz