Adventní zpívání

2. prosinec nabídl každoroční Adventní zpívání žáků komorního zpěvu ZUŠ Habrmanova v kostele Českobratrské církve evangelické

vloženo 4. 12. 2018


Žáci oddělení populárního i klasického zpěvu svorně přednesli pásmo adventních a vánočních písní, v nichž se střídala sóla s ansámblovými čísly. Koncert má v místě i čase již svou tradici a obvykle se odehrává „na schodech“ před kostelem, ale jelikož bylo vpravdě ohavné počasí, zazpívali jsme tentokrát přímo v chrámové lodi. Velký dík patří všem studentům, kteří vzdor počasí i různým fázím rýmy dorazili, a paní učitelce Nentvichové, která odvedla nejvíce práce při nácviku. Nápomocna byla paní učitelka Šarmanová - připravila klávesové podklady, takže žádný z korepetitorů nemusel na místě přimrzat k nástroji.

Dalším společným počinem bude zpěv na Vánočních trzích na Masarykově náměstí ve středu 12. 12. v 17:00.

Za komorní zpěv zapsala Ludmila Kroupová

 

 


© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz