Oddělení populární hudby

Elektronické klávesové nástroje a Populární zpěv
Předmět Elektronické klávesové nástroje je určen dětem již od sedmi let, přičemž výhodou (nikoliv však podmínkou) je pro klávesistu jakéhokoliv věku předchozí klavírní průprava. Díky povaze a technickým možnostem nástroje směřuje hra na elektronické klávesové nástroje k interpretaci soudobé hudby, ale v repertoáru nechybí bohatý výběr skladeb klasické hudební literatury. Výuka je již na nižším stupni obohacena o nácvik základních improvizačních technik.
Žáci jsou dle individuálních předpokladů připravováni na souhru a ve druhém cyklu studia pak navštěvují komorní hru, v jejímž průběhu se setkávají nejen s ostatními klávesisty, ale především se zpěváky a hráči na nejrůznější nástroje. Tato souhra učí všechny zúčastněné vzájemnému respektu i spolupráci na jednom projektu a společné výstupy pak obohacují koncerty a jiné akce oddělení i školy.
V rámci studia si žáci v průběhu práce na přidělených úkolech nenásilnou formou osvojí i řadu hudebně-teoretických disciplin (např. harmonizaci, základy rozborů skladeb) potřebných k dalšímu rozvoji jejich dovedností, díky nimž mohou uvědoměleji pracovat s vybraným repertoárem a vnímat hudbu v širších souvislostech.
 

Prezentaci klávesového oddělení stahujte zde.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 18

(Před)jarní koncertování

V úterý 13. března se v sále školy uskutečnil další ze společných koncertů žáků oddělení populární hudby.

vloženo 14. 3. 2018

HUDEBNÍ KAVÁRNA aneb chřipková epidemie nás nedostihne!

V sobotních dopoledních hodinách se v hradecké kavárně Diverso společně sešli klávesáci a zpěvačky ze ZUŠ Habrmanova.

vloženo 14. 2. 2018

Pozvánka do hudební kavárny

vloženo 7. 2. 2018

Do Prahy (a televize) je cesta dlouhá…

…ne ale pro Barboru Žárskou.

vloženo 26. 1. 2018

Vánoční koncert populárního oddělení

V úterý 12. prosince 2017 se v Koncertním sále ZUŠ Habrmanova konal Vánoční koncert žáků klávesového, pěveckého a akordeonového oddělení. Na naše malé muzikanty čekal sál plný rodičů, prarodičů, sourozenců a dalších příznivců hudby.

vloženo 14. 12. 2017

Podzimní muzicírování

Interní koncert studentů Populárního oddělení dne 7.11.2017

vloženo 9. 11. 2017


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 18
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz