Oddělení populární hudby

Elektronické klávesové nástroje a Populární zpěv
Předmět Elektronické klávesové nástroje je určen dětem již od sedmi let, přičemž výhodou (nikoliv však podmínkou) je pro klávesistu jakéhokoliv věku předchozí klavírní průprava. Díky povaze a technickým možnostem nástroje směřuje hra na elektronické klávesové nástroje k interpretaci soudobé hudby, ale v repertoáru nechybí bohatý výběr skladeb klasické hudební literatury. Výuka je již na nižším stupni obohacena o nácvik základních improvizačních technik.
Žáci jsou dle individuálních předpokladů připravováni na souhru a ve druhém cyklu studia pak navštěvují komorní hru, v jejímž průběhu se setkávají nejen s ostatními klávesisty, ale především se zpěváky a hráči na nejrůznější nástroje. Tato souhra učí všechny zúčastněné vzájemnému respektu i spolupráci na jednom projektu a společné výstupy pak obohacují koncerty a jiné akce oddělení i školy.
V rámci studia si žáci v průběhu práce na přidělených úkolech nenásilnou formou osvojí i řadu hudebně-teoretických disciplin (např. harmonizaci, základy rozborů skladeb) potřebných k dalšímu rozvoji jejich dovedností, díky nimž mohou uvědoměleji pracovat s vybraným repertoárem a vnímat hudbu v širších souvislostech.
 

Prezentaci klávesového oddělení stahujte zde.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 25

Letos jinak...

Jako každý rok, tak i ten letošní, jsme zakončili společným třídním koncertem klávesové třídy Mgr. Adély Šarmanové.

vloženo 29. 6. 2020

Dnes naposled...

V neděli 21. června se v prostorách pražské HAMU odehrálo poslední setkání studentů letošního ročníku studijního programu MenArt.

vloženo 24. 6. 2020

S Bárou v Barbaře

Jelikož se Múzy naštěstí nenechají jen tak umlčet, proběhla již 4. června v Galerii Barbara první postcoronavirová vernisáž.

vloženo 8. 6. 2020

Zpíváme si...spolu s Univerzitou

ZUŠ Habrmanova je dlouholetým partnerem Univerzity Hradec Králové a jejich spolupráce dala v tomto roce vzniknout zbrusu novému učebnímu materiálu pro výuku cizích jazyků prostřednictvím hudby.

vloženo 15. 5. 2020

Modlitba pro budoucnost: MenArt alespoň na dálku

Stipendijní program MenArt má za cíl vyhledat, podpořit a dále rozvíjet nadané žáky základních uměleckých škol a zároveň být oporou a inspirací pedagogům, kteří s nimi pracují.

vloženo 14. 5. 2020

Covid Song 2020

Během období distanční výuky na ZUŠ se klávesáci(čky) naší školy zúčastnili skladatelské soutěže, kterou vyhlásilo klávesové oddělení ZUŠ.

vloženo 11. 5. 2020


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 25
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz