Oddělení populární hudby

Elektronické klávesové nástroje a Populární zpěv
Předmět Elektronické klávesové nástroje je určen dětem již od sedmi let, přičemž výhodou (nikoliv však podmínkou) je pro klávesistu jakéhokoliv věku předchozí klavírní průprava. Díky povaze a technickým možnostem nástroje směřuje hra na elektronické klávesové nástroje k interpretaci soudobé hudby, ale v repertoáru nechybí bohatý výběr skladeb klasické hudební literatury. Výuka je již na nižším stupni obohacena o nácvik základních improvizačních technik.
Žáci jsou dle individuálních předpokladů připravováni na souhru a ve druhém cyklu studia pak navštěvují komorní hru, v jejímž průběhu se setkávají nejen s ostatními klávesisty, ale především se zpěváky a hráči na nejrůznější nástroje. Tato souhra učí všechny zúčastněné vzájemnému respektu i spolupráci na jednom projektu a společné výstupy pak obohacují koncerty a jiné akce oddělení i školy.
V rámci studia si žáci v průběhu práce na přidělených úkolech nenásilnou formou osvojí i řadu hudebně-teoretických disciplin (např. harmonizaci, základy rozborů skladeb) potřebných k dalšímu rozvoji jejich dovedností, díky nimž mohou uvědoměleji pracovat s vybraným repertoárem a vnímat hudbu v širších souvislostech.
 

Prezentaci klávesového oddělení stahujte zde.
Vyučující v oddělení:


Nejnovější články

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 26

Klávesové oddělení zahajuje nový školní rok na ZUŠ Habrmanova

S novým snovým nástrojem.

vloženo 1. 10. 2020

Letos jinak...

Jako každý rok, tak i ten letošní, jsme zakončili společným třídním koncertem klávesové třídy Mgr. Adély Šarmanové.

vloženo 29. 6. 2020

Dnes naposled...

V neděli 21. června se v prostorách pražské HAMU odehrálo poslední setkání studentů letošního ročníku studijního programu MenArt.

vloženo 24. 6. 2020

S Bárou v Barbaře

Jelikož se Múzy naštěstí nenechají jen tak umlčet, proběhla již 4. června v Galerii Barbara první postcoronavirová vernisáž.

vloženo 8. 6. 2020

Zpíváme si...spolu s Univerzitou

ZUŠ Habrmanova je dlouholetým partnerem Univerzity Hradec Králové a jejich spolupráce dala v tomto roce vzniknout zbrusu novému učebnímu materiálu pro výuku cizích jazyků prostřednictvím hudby.

vloženo 15. 5. 2020

Modlitba pro budoucnost: MenArt alespoň na dálku

Stipendijní program MenArt má za cíl vyhledat, podpořit a dále rozvíjet nadané žáky základních uměleckých škol a zároveň být oporou a inspirací pedagogům, kteří s nimi pracují.

vloženo 14. 5. 2020


[1] 2 3 4 5 6 7 ... 26
© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz