Hudební akce v Knihovně města Hradec Králové

Hoboj v průběhu staletí

vloženo 1. 11. 2018


 

 

Hoboj v průběhu staletí

 

Hudebně – populární pořad o hoboji s hudebními ukázkami, který připravila Eva Hainová, se konal  16.10. 2018 v KMHL ve Wonkově ulici. V průběhu  90minut posluchači dostali základní informace o původu hudby a umění vůbec, o vlivu  hudby na náš život a hlavně  byli seznámeni s historií a  vývojem hudebního nástroje hoboje a hudebními obdobími, kde tento nástroj měl velké sólové uplatnění. Po teoretické části následovala část koncertní. Za klavírního doprovodu korepetitorky Miriam Puklové zahrála Eva Hainová skladby z období baroka-B. Marcella, z klasicismu- Fr. V. Kramáře a z romantismu - C.Saint-Seance. Jako krásné doplnění této hudební akce vystoupili v barokním programu žáci Evy Hainové, Antonín Ježek a Amélie Linková. Tato hudebně-populární beseda byla vřele přijata a možná, že bude následovat pokračování…

 

 

 


© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz