Dechový orchestr v Grimmě

Zde se dočtete o zájezdu našeho dechového orchestru na festival do Grimmy.

vloženo 23. 9. 2008


 Zájezd dechového orchestru ZUŠ Habrmanova na festival do Grimmy.

V neděli 7.9.08 se vrátili naši mladí muzikanti z Grimmy. V tomto městě se již po 6té pořádal mezinárodní festival orchestrů „ Musikatentrefen Grimma 2008“. Byl to opět velký svátek téměř 1 700 muzikantů , 44 orchestrů a souborů , z osmi zemí. Náš orchestr ZUŠ-Habrmanova zde nebyl poprvé.
Festival trval od 5.9. – 7.9. 08. Program dechového orchestru pod vedením pana dirigenta Jaroslava Hanuše, byl obohacen o vystoupení Trombonbandu s jeho vedoucím panem uč.Vladem Besuchem a pestrým programem mažoretek , jejichž vedoucí je paní uč. Jana Krepindlová.
V sobotu 6. 9. byl ve velkém stanu přehlídkový program všech zúčastněných orchestrů. V 10.00h zahájil Trombonband několika populárními skladbami program našeho orchestru a mažoretek.
Vystoupení mažoretek bylo velmi pestré a nápadité , jak  v choreografii , tak v oblečení. Jako jediné ze všech zúčastněných se představili v různých barevných kostýmech.
Po skončení programu si naši muzikanti ani mažoretky moc neodpočali. Již ve 14.00h pochodovali ve slavnostním průvodu městem na stadion , kde bylo společné vystoupení všech zúčastněných orchestrů a mažoretek. V pozdních odpoledních hodinách začala opět ve stanu soutěžní přehlídka. Naši dostali termín v pozdních nočních hodinách. Přes náročnost celého dne si všichni vedli velmi dobře a odvedli skvělé výkony.
Tento zájezd byl nejen velkým hudebním svátkem pro naše žáky , ale též svými vystoupeními reprezentovali naši ZUŠ a město Hradec Králové. Našim žákům se dostalo uznání po každém vystoupení zaslouženým potleskem od obecenstva a na konci celého festivalu pan Reiner Rahmlow - hlavní organizátor – pozval náš orchestr na další sedmý ročník. Věříme, že se opět orchestr ZUŠ  Habrmanova této akce zúčastní.

 


© 2013-2015 ZUŠ Habrmanova | Vytvořil itechs.cz ve spolupráci s cervenypes.cz